Jerusalem Post and the accompanying news story

Last week’s op-ed by the Lithuanian and Israeli foreign ministers and my op-ed in response in today’s Jerusalem Post and the accompanying news story

On January 8, the Jerusalem Post published a joint op-ed by Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi and his Lithuanian counterpart Gabrielijus Landsbergis, about the current relations between the two countries and the bright future awaiting both countries as the good relations between us continue to flourish. Of course, there was no mention of the rampant Holocaust distortion in Lithuania, and the fact that Lithuania has played a major role in encouraging this phenomenon all over post-Communist Eastern Europe.

Below is my response to that op-ed and an accompanying news story about my protest against Israel’s reluctance to oppose the false Holocaust narrative being promoted and taught in Lithuania.

Continue reading “Jerusalem Post and the accompanying news story”

Kaip įtraukti daugiau kapinių gynėjų?

Mielieji,

Šiandien pokalbyje dalyvavo Arkadij, Edmundas, Valdas, aš ir pirmą kartą
mano pakviestas Kazimieras Pečiukaitis, naujai atsikėlęs į Vilnių.

Pasigedome Michailo. Būtų puiku pakalbinti kurią nors įstaigą,
pavyzdžiui, Mažvydo muziejų, per Zoom surengti pabendravimą, “Seniausių
Vilniaus žydų kapinių praeitis, dabartis ir ateitis.”
Continue reading “Kaip įtraukti daugiau kapinių gynėjų?”

2021-01-15 įdomus Efraim Zuroff straipsnis

On January 8, the Jerusalem Post published a joint op-ed by Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi and his Lithuanian counterpart Gabrielijus Landsbergis, about the current relations between the two countries and the bright future awaiting both countries as the good relations between us continue to flourish. Of course, there was no mention of the rampant Holocaust distortion in Lithuania, and the fact that Lithuania has played a major role in encouraging this phenomenon all over post-Communist Eastern Europe.

Below is my response to that op-ed and an accompanying news story about my protest against Israel’s reluctance to oppose the false Holocaust narrative being promoted and taught in Lithuania.

Continue reading “2021-01-15 įdomus Efraim Zuroff straipsnis”

2021 -01 – 10 Ch.Bargmanas “Mums skambina – knygos laukia”Kavarsko žydų istorijos takais – link naujos knygos

Sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų minėjimo dieną – Kavarske lankėsi svečiai iš Kauno: gidas istorikas Chaim‘as Bargman‘as, profesorius Aleksandras Vitkus bei Kauno visuomeninės organizacijos „Užuovėja ir viltis“ vadovas Valdas Valiūnas. Continue reading “2021 -01 – 10 Ch.Bargmanas “Mums skambina – knygos laukia”Kavarsko žydų istorijos takais – link naujos knygos”

80th anniversary

by Dovid Katz

For years now, Defending History has, on the first of January each year, named the newborn year in honor of Lithuanian Holocaust-era Rescuers, or Righteous of the Nations as they are also known (tsadíkey úmes ho-óylem in Yiddish). In 2020 — Antanas Zubrys and Dr. Matilda Zubrienė; in 2019 — Jonas Paulavičius; in 2018 — Malvina Šokelytė Valeikienė. That is a tradition we hope to resume next year. But 2021, the eightieth anniversary of 1941, calls for something more focused, not least when some governmental bodies have chosen, shockingly, to use the anniversary to glorify the perpetrators rather than commemorate the victims and honor those who helped a neighbor to escape the rapidly closing death vise in the last week of June 1941. Continue reading “80th anniversary”

2021-01-06 Call for papers in peer reviewed journal: Are Muslim-Jewish Relations Improving in the 21st Century

A very happy New Year. We are hopeful that the new year brings some positive developments.
On this hopeful note, we will be working with the open access journal Religions (ISSN 2077-1444) on a new Special Issue entitled “Are
Muslim-Jewish Relations Improving in the 21st Century?

Continue reading “2021-01-06 Call for papers in peer reviewed journal: Are Muslim-Jewish Relations Improving in the 21st Century”

2021-01-03 J. Finkel “aš labai abejoju” !!!

Ekshumacijos aktų klastotės vertinant 1941 metų Utenos žydų sunaikinimą Rašės miške, ir ne tik A.Vitkaus straipsnis

Rašės parkas yra išsidriekęs Utenoje, Šiaurės rytų kryptimi. Parko teritorija apima Rašės upelio slėnio dalį nuo Užpalių gatvės iki Klovinių (Utenos) tvenkinio. B. Kviklys1 nurodo, kad seniau čia buvo palivarkas su vandeningu malūnu. Parke auga gražus pušynas – maloni uteniškių poilsio vieta. Tačiau čia pat yra ir paminklas 1941 metais Utenos apskrityje nacių išžudytiems žydams. Ant paminklo  jidiš ir lietuvių kalbomis užrašyta: „Šioje vietoje hitleriniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 1941 VII-VIII nužudė apie 8000 žydų: vyrų, moterų, vaikų.“

          Mūsų darbo tikslas – nurodyti kuo realesnį nužudytųjų žydų skaičių, todėl pirmiausia pateikiame lentelę, kurioje, spaudos leidinių bei LYA bylų duomenimis, liudytojai nurodo savo versijas apie  nužudytųjų žydų skaičių (lentelė Nr. 1).

Lentelė Nr. 1. Liudytojų pateiktas sušaudytųjų žydų skaičius.

Continue reading “2021-01-03 J. Finkel “aš labai abejoju” !!!”

Los Andžele pagerbti žydus gelbėję lietuviai

2020 metais minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Los Andžele esančiame seniausiame JAV Holokausto muziejuje įamžintas lietuvių, Holokausto metu gelbėjusių žydus, atminimas.

Bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Los Andžele, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai bei Los Andželo Holokausto muziejui, greta Los Andželo Holokausto muziejaus įkurtame Pasaulio tautų teisuolių sode žydus gelbėjusiems lietuviams pasodintas alyvmedis bei atidengtas atminimo akmuo. Specialus Pasaulio tautų teisuolių iš Lietuvos pagerbimui skirtas renginys Los Andžele vyks 2021 m., sušvelninus šiuo metu renginiams taikomus apribojimus.

“Džiaugiuosi, kad gilias tradicijas šviečiant plačiąją visuomenę Holokausto tema turinčiame Los Andželo Holokausto muziejuje pagerbti visi žinomi ir nežinomi drąsūs Lietuvos žmonės, kurie, nepaisydami mirtino pavojaus ir okupantų grasinimų, išsaugojo bendražmogiškas vertybes ir tapo taurumo, gailestingumo ir žmogiškumo pavyzdžiu mums visiems. Tikiu, kad jų tylūs žygdarbiai ir moraliniai pasirinkimai įkvėps visus muziejaus lankytojus”, – teigė laikinoji generalinė konsulė Los Andžele Agnė Gurevičienė.

Izraelio instituto Jad Vašem duomenimis, žydų gelbėtojų skaičius Lietuvoje yra santykinai didžiausias tarp Vidurio ir Rytų Europos šalių. Oficialiai Pasaulio tautų teisuoliais yra pripažinta 917 Lietuvos piliečių, o 1551 asmuo, gelbėjęs žydus nacių okupuotoje Lietuvoje, apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

Pasaulio tautų teisuolių sodą galite aplankyti greta Los Andželo Holokausto muziejaus esančiame Pan Pacific parke.

Los Andžele pagerbti žydus gelbėję lietuviai

Zigmas Vitkus. Lietuvos žydų kultūra ir istorija: kas įvyko 2020-aisiais?

2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas buvo (jau rašau „buvo“) paskelbęs Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Nors kiekvienąsyk jubiliejinių metų skelbimas susilaukia visuomenės aktyvistų kritikos (esą tai formalumas, kam to reikia, kažkas turbūt nori susikrauti politinį kapitalą), vis dėlto metų gale apžvelgus tai, kas įgyvendinta, tampa akivaizdu, kad tokie nutarimai turi teigimą poveikį – jie pasiūlo „temą“ (ir programas) įvairioms atminimo veikloms. Apie jas ir pakalbėsiu šiame tekste, bet pradėti norėčiau nuo platesnės apžvalgos. Nes tai, ką matome šiandien, iš dalies yra 30 metų įdirbis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę išryškėjo du platūs sovietmečiu apleisti kultūros ir istorijos laukai: Lietuvos žydų kultūros paveldas, kuris sovietmečiu neimtas domėn ir tiesiog niokotas, ir Holokausto atmintis, kuri tuo metu buvo arba nutylima, arba iškraipoma.

Tiek žydiškąjį paveldą, tiek Holokaustą Lietuvos politinis elitas ir akademija iškart pripažino Lietuvos kultūros istorijos ir istorijos dalimi (dar 1989 m. Lietuvos Sąjūdis pripažino žydų indėlį į Lietuvos istoriją, jų lojalumą nepriklausomai Lietuvos valstybei, sykiu ir Holokaustą, kuriame „deja, dalyvavo ir lietuviai“). Taip, skleidžiantis Atgimimui, pradėtos kurti dvi naujos „atminimo vietos“ – „Lietuvos žydai“ ir „Holokaustas“.
Continue reading “Zigmas Vitkus. Lietuvos žydų kultūra ir istorija: kas įvyko 2020-aisiais?”

2020-12-29 – BNS centro Informacija Seimas 2021 m. nefinansuos Vilniaus sporto rūmų rekonstravimo

Seimas 2021 m. nefinansuos Vilniaus sporto rūmų rekonstravimo

Neskiriama 515 tūkst. eurų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų kompleksui Vilniuje rekonstruoti.

Trečiadienį, gruodžio mėn. 16 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukė šį sakinį į patobulinto biudžeto aiškinamojo rašto pirmąjį priedą. Lietuvos Respublikos Seimas biudžetą patvirtino antradienį, gruodžio mėn. 22 d. Continue reading “2020-12-29 – BNS centro Informacija Seimas 2021 m. nefinansuos Vilniaus sporto rūmų rekonstravimo”

2020-12-25 J.Finkel ir Ch.Bargman “Džiaugiamės, kad ir mes dalyvaujame šiame šventame darbe”

Pateikiame D.Katzo ir kitų įžymių žmonių susižavėjimą šia istorine pergale dėl Šnipiškių kapinių

I wrote to you personally, and then you shared my letter and your reply
with Dovid Katz, Dov and Chay Fried, Itzik Pines, Bernard Fryshman,
Shneier Leiman. I take this as a way of introducing me to “your group”,
as I called it. I congratulated you all on our victory and alerted you
to my upcoming report which is now up:

Lithuania Hears Pleas and (For Now?) Cancels Funding for Convention Center Project in Old Jewish Cemetery


Continue reading “2020-12-25 J.Finkel ir Ch.Bargman “Džiaugiamės, kad ir mes dalyvaujame šiame šventame darbe””