2019-03-08 CHAIMAS BARGMANAS RUMŠIŠKĖSE PAGERBE Į JAKUTIJA IŠTREMTUS ŽYDUS.

2019-03-08 Chaimas Bargmanas Rumšiškėse pagerbe į Jakutija ištremtus žydus.

                      2019-03-08 Ch.Bargmanas Rumšiškėse pagerbe kunigą žemaitį gelbėjusi žydus.