2019-12-23 Pakelk galvą, lietuvi!

Kaip suprasti?

 

 

Steigėjo anketa_PILDYMUI

Laba diena,

 

Rašau jums išskirtinai svarbiu klausimu. Kadangi ne vienerius metus neprieštaravote gauti Vilniaus forumo ir Pro Patria jaunimo sambūrio veiklą nušviečiančius laiškus, neabejotinai žinote, kas esame ir kokia pasaulėžiūra vadovaujamės. Šiandien kviečiu ir jus – jeigu mus palaikote ir esate bendraminčiai – paprastu, bet drąsiu ir valingu veiksmu prisidėti prie šių darbų, o konkrečiai – prie Nacionalinio susivienijimo įsteigimo.

 

Nenoriu kartotis dėstydamas mūsų vertybines nuostatas: dar nežinantys nesunkiai jas ras mūsų viešai platiname trumpame kvietimo tekste: https://susivienijimas.lt/pagrindinis/kvietimas/ .

Toje pačioje svetainėje rasite ir naujosios partijos steigėjų pavardes: https://susivienijimas.lt/pagrindinis/musu-komanda/ .

 

Nuo 2011 metų veikianti Pro Patria ir 2016 metais įsisteigęs Forumas ilgą laiką buvo susitelkęs į visuomeninę ir ugdomąją veiklą, skelbė kitur Lietuvoje neprieinamus tekstus, rengė įvairias analizes, organizavo konferencijas ir diskusijas, kartais ir protesto akcijas. Pro Patria sambūrio iniciatyva dar šį rudenį į savo teisėtą garbingą vietą grįžo rezistento Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lenta. Suprasdami ribotas galimybes, visgi didžiuojamės šia veikla.

Visgi būtent dėl visuomeninės veiklos ribų, suprantame, kad siekiant pokyčių Lietuvoje būtinas tiesioginis politinis veikimas. Todėl dar pavasarį ryžomės sukurti Vytauto Radžvilo vardo visuomeninį komitetą, kuris Europos Parlamento rinkimuose po vos kelių mėnesių kampanijos surinko 3,3 procento, aplenkdamas ne vieną parlamentinę partiją. Šiandien matome, kad situacija reikalauja kokybiškai kitokios, kitaip nei ligšiolinės partijos veikiančios politinės jėgos atsiradimo. Juridiškai partija yra vienintelė leidžiama forma, todėl privalome ją įsteigti. Tam reikalinga sutelkti 2000 steigėjų, kurie savo parašais prisidėtų prie Nacionalinio susivienijimo gimimo. Artėjantys rinkimai ir galiojantys terminai verčia steigiamąjį suvažiavimą būtinai surengti dar šią žiemą.

 

Tokioje situacijoje kviečiu jus tapti partijos steigėju, jeigu pritariate mūsų pažiūroms ir ligšiolinei veiklai, arba atsisakyti, jeigu jai nepritariate. Kiekviename kelyje ateina laikas pasirinkimui ir mūsų pilietinės veiklos, Lietuvos žadinimo kelyje, jis dabar. Pasirinkime kartu. Jeigu nutarsite prisijungti, tai gana paprasta: atsiųskite man užpildytą prie šio laiško prisegtą steigėjo anketą (pasirašyti nebūtina), ir su jumis susisieks mūsų koordinatoriai dėl dalyvavimo steigiamajame suvažiavime.

 

Jeigu esate iš Vilniaus arba iš Kauno, arba turite galimybę atvykite į susitikimus su Nacionalinio susivienijimo steigėjais, rėmėjais ir visais pritariančiais šios politinės jėgos atsiradimui.

 

Artimiausi du susitikimai įvyks Vilniuje ir Kaune:

Gruodžio 16 d. , 17:30, Vilniuje, Totorių g. 23, „Artis“ viešbučio konferencijų salėje

Gruodžio 18 d. , 17:30, Kaune, Donelaičio g. 62, BLC verslo centro konferencijų salėje

 

Vilniuje susitikime dalyvaus prof. Vytautas Radžvilas ir Vytautas Sinica.

Kaune – prof. Vytautas Radžvilas ir verslininkas, publicistas, kaunietis Šarūnas Jasiukevičius.

Labai kviečiu atvykti ne tik tuos, kurie jau pareiškė valią tapti steigėjais, bet ir visus kuriems tiesiog rūpi, kad Lietuvoje atsirastų stipri ir iš esmės kitokia politinė jėga. Susitikimuose ne tik aptarsime praktinius steigimo reikalus, bet ir atsakysime į visus kylančius klausimus apie Nacionalinį susivienijimą: kas, kaip, su kuo, kodėl, kas toliau ir t.t. Pokalbiai turi būti kuo atviresni savo turiniu, labai svarbu, kad viską išsiaiškintume ir nebūtų nė vieno suklaidinto žmogaus, kuris jaustųsi nežinojęs, prie ko jungiasi.

Taip pat bus galima užpildyti visus partijos steigėjui reikalingus dokumentus.

Ypatingai prašau atvykti tuos, kurie jau atsiuntėte savo anketas – vietoje bus galima visus formalumus sutvarkyti iki galo.

 

Sausio mėnesį planuojami susitikimai Panevėžyje, Šiauliuose ir kituose miestuose.

 

Ačiū jums, kad iki šiol buvome šioje bendrystėje, o nuo šiandien ji arba sustiprės, arba – jeigu ir ne – tikėkime, nenutrūks ir liksime bendraminčiais.

 

Pagarbiai

 

Vilniaus forumo koordinatorius

Nacionalinio susivienijimo organizacinio komiteto vadovas

Arnas Simutis