2019-12-25 Panevežio rajonas Staniūnų miškelis žudynių vieta

 

Panevėžys III / Velžys

STANIŪNŲ MIŠKELIS

Turima informacija:

Pirmosios komunistų, sovietinių aktyvistų ir žydų žudynės Panevėžyje buvo įvykdytos 1941 m. liepos 21 d. Tuo metu mieste veikė karo pradžioje susibūręs baltaraiščių būrys, kuris vėliau buvo reorganizuotas į pagalbinės policijos būrį.  Liepos pabaigoje būrio nariai suimtuosius iš Panevėžio kalėjimo sunkvežimiais nugabeno į Kaizerlingo  (Stasniūnų) mišką. Iš viso tada buvo sušaudyti 103 žmonės: 70 žydų, 23 lietuviai, 9 rusai, 1 lenkas.  Pasmerktuosius šaudė vokiečių kareiviai ir baltaraiščių būrio nariai (iš Holokausto Lietuvoje Atlaso, 140 psl.)