2020-01-11 Ch.Bargmanas ir J.Finkel

 Pasaulis jau protestuoja dėl Lietuvoje žadamo priimti Holokausto įstatymo.Kyla protestai kaip ir Lenkijoje dėl panašaus įstatymo.

Europos Rabinų tarybos vadovas Pinchas Golšmit  paragino Lietuvos parlamentą atsisakyti Holokausto įstatymo. P.Golšmitas teigia, kad toks Holokausto įstatymas būtų Holokausto neigimas.