2020-02-23 Zofija L. Pasakoja profesoriui A.Vitkui

kaip 1941m.Vilkijoje žydšaudys Marma įkinkęs į vežimą žydą versdavo jį traukti į aukščiausią kalną.Dar mušdavo, rėkdavo ir tai darė tik savo malonumui.Tas vykdavo Vilkijoje Kauno gatvėje pravažiuojant pro  kunigo Z.Ignatavičiaus namus.