2020-04-15 Kaune nuteistas žydų gynėjas G.Šarkanas

Kauno apygardos teismas iš dalies tenkino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą ir sostinės gyventoją G.Šarkaną pripažino kaltu dėl viešo neigimo ir šiurkštaus menkinimo SSRS nusikaltimų Lietuvos Respublikai. Teismas vyriškiui skyrė jam 10 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant pradėti dirbti ar registruoti darbo biržoje, per laisvės apribojimo bausmės terminą neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. G.Šarkanas taip pat įpareigotas iš jo administruojamo internetinio tinklalapio pašalinti straipsnius, kuriuose neigiami ar šiurkščiai menkinami SSRS nusikaltimai Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams. Nuteistasis nuosprendžiu įpareigotas iš jo administruojamo tinklalapio pašalinti straipsnius, kuriuose neigiami ar šiurkščiai menkinami SSRS nusikaltimai Lietuvai ar jos gyventojams. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad 2013 m. G.Šarkanas savo administruojamame internetiniame tinklalapyje publikavo straipsnius, kurių tikslas buvo suniekinti dabartinę Lietuvos Respubliką kaip valstybę, vaizduojant ją menkinamai ir tik negatyviai. Teismas nurodė, kad viešoje erdvėje publikuotame viename straipsnyje G.Šarkanas, iškraipydamas istorinius faktus, menkino Lietuvos partizanų veiksmus prieš sovietinę okupaciją, jų svarbą Lietuvos Respublikai. Kitame viešoje erdvėje publikuotame straipsnyje G.Šarkanas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu neigė ir šiurkščiai menkino 1991 metų SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktą, agresijos metu įvykdytus labai sunkius ir sunkius nusikaltimus. Teisėjų kolegija nusprendė, kad šie G.Šarkano veiksmai buvo padaryti veikiant tiesiogine tyčia, suvokiant savo veikos pavojingumą, siekiant paskatinti visuomenę menkinti SSRS įvykdytą genocidą Lietuvos Respublikos teritorijoje prieš ginkluoto pasipriešinimo dalyvius – Lietuvos partizanus bei menkinti Sausio 13-osios įvykius, jų metu SSRS vykdytą agresiją prieš Lietuvos valstybę. Teismas konstatavo, kad G.Šarkanas privalo atsakyti už savo padarytus nusikalstamus veiksmus. 2018 m. balandžio 25 d. nuosprendžiu Vilniaus miesto apylinkės teismas G.Šarkaną buvo išteisinęs dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 170 str. (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) ir 170-2 str. (Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas). Pirmosios instancijos teismo nuosprendį skundė ir išteisintasis G.Šarkanas, prašydamas pripažinti teismo padarytas išvadas nepagrįstomis, ir valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje palaikęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras, prašydamas pripažinti G.Šarkaną kaltu dėl jam pateiktų kaltinimų. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas prokuroro skundą tenkino iš dalies, G.Šarkaną pripažindamas kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 170-2 str. – viešo neigimo ir šiurkštaus menkinimo SSRS nusikaltimų Lietuvos Respublikai.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nuteistas-ssrs-vykdyta-lietuvos-partizanu-genocida-neiges-giedrius-sarkanas-59-1304310?copied