2020-05-26 Ch.Bargmanas Raudondvaryje  rodo žydų namus

 

 

 

 

 

2020-05-27 Ch.Bargmanas Garliavos žydų kapinės

Garliavos žydų žudynių vieta – labai sunku pasiekti

2020-05-28 Video konferencija žydų klausimais

2020-05-30 Ch.Bargmanas rodo Kauno Laisvamanių kapines prof A.Vitkus aiškinasi ar ten nebuvo sušaudyti Raudondvario žydai

 

2020-05-30 Ch.Bargmanas rodo vietą  Kaune Ažuolyne kur 1941 pakarti A.Slavino draugai (A.Slavinas pagavo generolą Kubiliūną)