2020-07-05 Ch.Bargmanas ir J.Finkel “Malonu ,kad mum pavyko ištaisyti klaidą”

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

ISTORINĖS ATMINTIES KOMISIJA

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. 9-81/20(1.1.29-T1)     

Vilnius

4. SVARSTYTA. DĖL MEMORIALINĖS LENTOS TEODORUI HERCLIUI.

NUSPRĘSTA. 1. Pritarti klaidos ištaisymui memorialinėje lentoje T. Hercliui.

2. Prašyti Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus finansuoti minėtos lentos remonto darbus, ištaisant gramatinę klaidą.

3. Prašyti Vyriausiojo miesto architekto skyriaus informuoti pareiškėjus apie priimtą sprendimą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Gediminas Jaunius

Posėdžio sekretorė

 

Lina Matulaitė

 

Kopija tikra                                                                                                                                           

Sekretoriato vyriausioji specialistė           

 

Lina Matulaitė                                                    

2020-06-15