2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus žydų sinagogos vietoje

 

2019 05 28 Vilkija profesorius a.vitkus rodo sinagogos vietoje buvusį vilkijos getą.

 

2019 06 01 Jews pagroms again?

Free mans with soldier uniforms attacked Ch.bargman in Kaunas near THE Coral Sinagog during Shabat time. Police no investigation!

 

2019 06 02 Ch.Bargmanas lanko vilkijos žydų kapines

 

 

2019 06 02 Chaimas bargmanas tvarko vilkijos žydų sušaudymo vietą

 

 

 

2019 06 02 vilkija  Chaim bargman “take away zenonas ignatavičius !!! “