2018 m. Gegužės 9 – “pergalės” dienos paminėjimas

B.Natanjahu būdamas Maksvoje  pasakė – “Mes nė minutės nepamiršime tų, kurie pasiaukojo dėl pergalės prieš fašizmą”.

Dalyvaudamas “Besmertnij polk” eisenoje, B.Natanjahu nešė SSSR didvyrio  Volfo Vilianskio portretą. Gegužės 9d. Aukštųjų šančių karių kapinėse kalbėjęs Rusijos ambasados atstovas    D.A. Masiuk teigė, kad  “Holokaustą nutraukė Rusija įveikusi nacistinę Vokietiją.

Nedidelis paminėjimas įvyko ir Kaune Europos pr. esančiose “Tarybinių karių kapinėse”

Čia oficialūs asmenys nedalyvavo, rinkosi būrelis sovietų armijos veteranų.

Nužudytų Prancūzijos žydų pagerbimas Kauno IX Forte

2018m. Gegužės 8d. Deportuotojų 73 konvojumi Prancūzijos žydų artimieji pagerbė aukų atminimą Kauno IX forte 1944 gegužės 15d. iš Prancūzijos 15 vagonų su 878 žydais atgabenta į Lietuvą, kur buvo sunaikinti. Pagerbimas Kauno IX forte vyksta nuo 1993 Gegužės. Deportuoti Prancūzijos žydai nužudyti Kauno IX forte Pravieniškėse ir Taline (Estija).  Sakantieji atminimo kalbas pabrėžė, kad antisemitizmas Prancūzijoje ir pasaulyje atgyja ir su tuo reikia kovoti. Sukalbėta malda ir padėtas vainikas su užrašais prancūzų kalba “Memorial dela Shoah” ir lietuvių kalba “Atmintis gyva”. Pasirašo deportuotojų “73 konvojumi” šeimos ir draugai. Šį kart į pagerbimą neatvyko madam Luis Koen, organizacijos “konvojus 73” įkūrėja.