Call for solidarity

Tokiu įrašu pasidalinau feisbuke ir išsiuntinėjau savo pažįstamiems
Call for solidarity
Kvietimas solidarizuotis

Lithuanian law enforcement sends Giedrius Šarkanas to make a 90-day arrest. It is a persecution of beliefs. Those wishing to express solidarity or inquire about the situation (Imprisonment is preparing for the next month) can write to him at giedriui@lietuviais.lt
Giedrius Šarkanas in a photo with a poster against the glorification of criminals during the arbitrary unveiling of a memorial plaque to Jonas Noreika

Giedrių Šarkaną Lietuvos teisėsauga siunčia atlikti 90 dienų arešto. Tai persekiojimas dėl įsitikinimų. Norintys pareikšti solidarumą ar pasiteirauti dėl padėties ( Įkalinti ruošiamasi artimiausią mėnesį) gali rašyti jam giedriui@lietuviais.lt
Giedrius Šarkanas nuotraukoje su plakatu prieš nusikaltėlių šlovinimą per savavališką atminimo lentos Jonui Noreikai atidengimą