VILNIAUS GAONO ELIJO LAIŠKAS

(Etikos testamentas)

Norėčiau Jūsų prašyti nesisieloti dėl mano kelionės į Izraelį (tebūnie jis pastatytas ir įkurtas). Juk Jūs man iš tiesų tai prižadėjote. Ir kam Jums rūpintis? Daug yra žmonių, kurie išvažiuoja ilgam laikui dėl pinigų. Jie palieka savo žmonas ir vaikus. Ir jie keliauja, klajoja nieko neturėdami. Bet aš, ačiū Dievui, keliauju į Šventąją Žemę, kurią visi norėtų pamatyti. Tai yra visų izraeliečių svajonė ir Viešpaties Dievo troškimas. Ir tie, kurie yra danguje, ir tie, kurie yra žemėje, trokšta būti ten. Ir aš važiuoju taikiai, tebūnie pašlovintas Dievas. Nors tu žinai, kad palikau vaikus, kad mano širdis nerimauja dėl jų, kad palikau brangias man knygas ir visą mano namų šlovę ir taurumą. Ir buvau svetimas svetimoje šalyje.

Žinome, kad visas šitas pasaulis yra tuštybė ir visi džiaugsmai trumpalaikiai, lyg jų nebūtų buvę. Vargas tiems, kurie vaikosi tuštybės, neturinčios jokios naudos. Ir nepavydėk niekam turto, šeimininko saugomo vien jo nelabui. Continue reading “VILNIAUS GAONO ELIJO LAIŠKAS”

Izraelio ambasadorius Lietuvoje: Sąžiningos kalbos apie karčią praeitį nėra priežastis įsižeisti

Д. Кишиневский, “Экспресс-неделя” (Литва)
Vertimas

Izraelio ambasadorius Yossy Levy yra nepaprasta asmenybė. 80-ųjų pabaigoje jis tarnavo žvalgyboje, vėliau atsidavė diplomatijai. Be to, jis yra populiarus rašytojas, už savo knygas gavo  daugybę apdovanojimų, jos išverstos į keliolika kalbų, įskaitant lietuvių.

Pokalbyje su „Express savaitės“ korespondentu diplomatinės atstovybės vadovas kalbėjo apie tai, kaip vystosi dvišalis bendradarbiavimas, ką jis mano apie istorinės atminties politiką, prieštaringus „herojus“, Holokaustą ir tragišką Lietuvos žydų likimą karo metu.

– Kaip paprastai prabėga Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje darbo diena?

Mes turime suplanuotą įvykių dienotvarkę, tačiau yra ir kažkas skubaus … Paprastai darbo dieną pradedu su antru puodeliu kavos. Pirmą išgeriu ryte, tada ateinu į ambasadą ir visiems darbuotojams kalbu apie gerus dalykus. Paprastai einu nuo durų prie durų ir pasveikinu visus diplomatinės atstovybės darbuotojus. Po to pradedu skaityti el. pašto žinutes, pereinu prie dienos planų, kurie netoleruoja atidėliojimo, taip pat peržvelgiu  svarbiausius įvykius ir tuos, kurie įvyko ar turėtų įvykti Lietuvoje ir Izraelyje, atnaujinimus. Tai užtrunka sąlyginai pirmąjį pusvalandį.
Continue reading “Izraelio ambasadorius Lietuvoje: Sąžiningos kalbos apie karčią praeitį nėra priežastis įsižeisti”

2020-11-18 Labai svarbus pranešimas iš LŽB Ch.Bargmanui 

“Garliavos žydų žudynių vieta laiškas”

2020-11-18 Labai svarbus pranešimas
informuoju, kad gavome laišką iš Kauno r. savivaldybės dėl nuorodų trūkumo ir apleisto kelio į Garliavos žydų žudynių vietą
Prieš Vėlines Garliavos apylinkių seniūnija nuvalė ir atnaujino paminklinį akmenį, pašalino ant kelio nuvirtusius medžius, artimiausiu metu bus pastatytas kelio ženklas į lankytiną vietą. Ateinančių metų biudžete bus numatyta lėšų esamo kelio dangos žvyravimui ir žvyruoto pėsčiųjų tako Jiesios upės šlaite įrengimo darbams.
Tikėkimės, kad visa tai bus įgyvendinta

2020-11-18 Dėl žydų problemos – Karo istorikas V. Rakutis: „Istorijai tapus kovos lauku pasirinkimas nekariauti tampa pralaimėjimu“

 

Pastaraisiais metais suaktyvėjo diskusijos ir ginčai dėl kontroversiškų Lietuvos istorijos momentų, ypač dėl lietuvių dalyvavimo Holokauste. Matome bandymų apkaltinti tokia veikla garsius mūsų partizaninio pasipriešinimo vadus – tokius kaip A. Ramanauskas-Vanagas ar Juozas Lukša-Daumantas.

Karo istorikas, išrinktasis LRS narys prof. dr. VALDAS RAKUTIS, paklaustas, kodėl tikslingai juodinami iškilūs Lietuvos žmonės, atsako, kad vyksta informacinis karas, kurį Lietuvai primeta priešiškos jėgos: „Istorijai tapus kovos lauku pasirinkimas nekariauti tampa pralaimėjimu“.

 

Kam yra naudinga juodinti Lietuvai nusipelniusius žmones ir kodėl?

Natūralu, kad tai naudinga Lietuvos priešams ar tam tikrų žmonių interesams – pirmiausia Rusijai ar jos valdomam pasauliui, kurio tikslas yra Lietuvos diskreditavimas. Žinoma, tas naratyvas apie lietuvių dalyvavimą Holokauste yra labai naudingas, kadangi diskredituoja 1941-ųjų Birželio 23-iosios sukilimą, nes jame, anot minėtųjų nedraugų, dalyvavo „žydšaudžiai“. Šiais laikais tas žydiškasis naratyvas itin svarbus pasauliui, ypač JAV, taip pat Antrajame pasauliniame kare dalyvavusioms valstybėms, laimėjusioms šį karą. Tad būtų keista, jei tokiu faktu nebūtų naudojamasi.
Continue reading “2020-11-18 Dėl žydų problemos – Karo istorikas V. Rakutis: „Istorijai tapus kovos lauku pasirinkimas nekariauti tampa pralaimėjimu“”

2020-11-18 Darysime ir toliau tokius renginius kaip šitą – Pagerbti už Lietuvos nepriklausomybę kovoję žydų kariai

Vasario 16 d., 12 val. prie buvusių Vilniaus sporto rūmų visuomeninių organizacijų „Lietuvos draugai“ ir „Vieninga Lietuva.com“ atstovai pagerbė apie tris tūkstančius žydų karių kariavusių Lietuvos kariuomenėje kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918-1922 metais.

Prie buvusių Vilniaus sporto rūmų susirinkta buvo dėl to, kad čia kadai buvo Žydų kapinės. Minėjimo dalyviai siekė atkreipti dėmesį į tai, kad ši vieta turėtų būti kapinių vieta ir, kad čia nederėtų statyti Konferencijų centro ar kito komercinio statinio. Nuo šiol čia žadama rinktis kas mėnesį, siekiant, kad Valstybės ir Turto banko numatytas nutarimas dėl Konferencijų centro statybų būtų atšauktas.
Continue reading “2020-11-18 Darysime ir toliau tokius renginius kaip šitą – Pagerbti už Lietuvos nepriklausomybę kovoję žydų kariai”

Apie kultūros įvykius minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus

Nuo 2020 m. Spalio 20 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Parodų salėje veikia leidinių ir dokumentų paroda: „Shenot Eliyahu / Elijo metai: Vilniaus Gaono įtaka Lietuvos žydų kultūrai“. Pastebėtina, kad šios bibliotekos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose iki šių metų gruodžio mėnesio yra teikiama informacija apie ekskursijas po šią parodą.

Parodoje pristatoma Vilniaus Gaono asmenybė, jo intelektinė ir pedagoginė veikla, įtaka Vilniaus žydams, jų mentalitetui ir kultūrai, eksponuojami išminčiaus gyvenimą atspindintys dokumentai, Gaono ir jo mokinių darbai. Yra eksponuojami 1939 metais Gaono mauzoliejaus konkursui pateikti brėžiniai. Vienas svarbiausių parodos artefaktų yra Vilniaus Gaono sinagogos pinkas (metraštis), saugomas YIVO žydų mokslinių tyrimų institute Niujorke. Šis ypatingos reikšmės rankraštis eksponuojamas pasitelkiant holograminę projekciją.
Continue reading “Apie kultūros įvykius minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus”

2020-11-18 A.Kulikauskas – Mūsų tolimesni žingsniai, kad Seimas nefinansuotų sporto rūmų rekonstravimo

Apsikeitėm laiškais, taip pat kalbėjausi su Rūta, Valdu, Evaldu,
Edmundu, prof.Josifu Parasoniu ir su Seimo nariu Valdu Rakučiu.
Pasidalinsiu naujienomis ir taip pat savo mintimis kas nusimato toliau,
kas šiomis dienomis svarbiausia.

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas gavo iš mūsų 54 laiškus
siūlančius nefinansuoti Sporto rūmų rekonstravimo. Pasirodo, be mūsų
joks eilinis pilietis jokiu klausimu nepateikė jokių pasiūlymų.

Seimo narys Kęstutis Masiulis pateikė pasiūlymą nefinansuoti Sporto rūmų.
http://www.kapines.com/gerbkime/bylos/Talka/20201110-SportoRumai-Masiulis.pdf
Continue reading “2020-11-18 A.Kulikauskas – Mūsų tolimesni žingsniai, kad Seimas nefinansuotų sporto rūmų rekonstravimo”

A. Kulikauskas. Kas siūlys „Auksinius sporto rūmus“ išbraukti iš biudžeto? (video, nuotraukos) (7)

Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komitetas iki lapkričio 10 d., antradienio,  laukia pasiūlymų (www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35784&p_k=1) iš suinteresuotų asmenų dėl 2021-2023 m. investicijų programos. Šia programa gaivinamas koronaviruso pandemijos priblokštas krašto ūkis. Valstybė sprendžia kaip surinkti 45,6 milijardus eurų ir kaip paskirti 48,7 milijardus eurų. Vadinas, kiekvieno iš mūsų vardu surinks po 14 898 eurus ir paskirstys po 17 457 eurus.

Kas iš mūsų nutuokia, kad vyksta šios programos svarstymas ir turime galimybę ar netgi pareigą pasisakyti? Kam rūpi, kad mes įsigilintumėme? Paskiras žmogus sunkiai susigaudys valdžios kabinetų labirintuose. Tačiau pilietiškai nusiteikę galime šia svarbia proga bendromis jėgomis nors vieną kitą klausimą paklibinti.

Draugija „Gerbkime kapines“ ragina visuomenę siūlyti Seimui atsisakyti savo sumanymo Vilniaus sporto ir kultūros rūmuose įkurdinti Vilniaus kongresų centrą. Kaip žinoma, sovietų valdžia išniekino seniausias Vilniaus žydų kapines ant jų pastatydama sporto rūmus. Tikinčiuosius žydus ir jų draugus lietuvius žeidžia nepriklausomos Lietuvos valstybės sumanymas atgaivinti nebenaudojamus rūmus ir sostinės Vilniaus plėtros vardu tęsti kapinių išniekinimą. 52,000 žmonių pasirašė Rutos Bloštein peticiją atsisakyti šio netinkamo sumanymo ir kongresų centrą įkurdinti kur nors kitur. Valdžios sumanymui paprieštaravo visi Lietuvos rabinai ir žymiausi išeivijos litvakų rabinai. Nė Lietuvos valstybė, nė Vilniaus miestas, nė Turto bankas net nesiėmė jų išklausyti, užtat slaptai susiderėjo su nereligine ir nedemokratiška bet valdžiai palankia Fainos Kukliansky vadovaujama Lietuvos žydų bendruomene, kuri pasirūpino, kad darbus tarsi palaimintų ir prižiūrėtų su Lietuva kažin ką bendro turintis Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas už niekam neskelbiamą sumą pinigų. Šiomis dienomis atsiveria galimybė įvairiausiais pagrindais siūlyti Lietuvos Seimui persigalvoti.
Continue reading “A. Kulikauskas. Kas siūlys „Auksinius sporto rūmus“ išbraukti iš biudžeto? (video, nuotraukos) (7)”

Joe Bideno žydų šeima

Prieš 2016 m. Prezidento rinkimus buvo sakoma, kad bet kuris laimėjęs kandidatas Donaldas Trumpas ar Hillary Clinton turės anūkų žydų, nes abu turėjo dukterų, vedusių žydus.

Dabar paaiškėja, kad dabartinius prezidento rinkimus laimėjusio Joe Bideno vaikai taip pat turi žydų kilmės sutuoktinius.

Pavyzdžiui, praėjusių metų gegužę Hunteris Bidenas vedė Pietų Afrikos kilmės žydę, religingų žydų Zoe ir Lee Coen dukterį Melissą Cohen. Hunteris ir Melissa susituokė praėjus vos dviem savaitėms po pirmojo susitikimo. „Akimirksniu ją įsimylėjau. Ir tada aš ją kiekvieną dieną įsimylėdavau vis labiau “, – praėjusių metų spalį ABC News pasakojo Bidenas.

Kaip rašo „The Washington Post“, Melissa Cohen yra „Tribal Worlds“ programos, skirtos „mažų čiabuvių tautoms išsaugoti“, savininkė ir dokumentinių filmų kūrėja. Ji laikoma prezidento D.Trumpo kritike ir net griežtai pasisakė prieš jį pošalininkų mitingo Šarlotsvilyje. Tuo metu ji savo „Twitter“ paskyroje parašė: „Tie, kurie balsavote už jį, turėtų gėdytis. Tai viskas!”.

Joe Bideno dukra Ashley yra ištekėjusi už gydytojo Howardo Crane’o. Pora susituokė 2012 m., Praėjus dvejiems metams po susitikimo, susituokė tarpreliginėje ceremonijoje, kurią vedė kunigas ir rabinas.