Žaliakalnio žydų kapinės

Atsirado 1832m.  Aptvertos su metaline tvora, betoniniais vartais nuo 1998 įtrauktos į Lietuvos nekilnojamų lietuvos kultūros vertybių registrą. Čia palaidota daug įžymių žydų tame tarpe žydų kariai dalyvave Lietuvos nepriklausomybės kovose S.Kokneris, C.Grožerskis, Ch,Judeliavičius, G.Goldbergas, J.Faimas, D.Baumonas, L.Benselis,  kariuominės kepelionas I.Kaplanas ir kt.

Vilijampolės žydų kapinės

Kapinių teritorija aptverta metaline tvora su vartais. Čia palaiduota ne tik Vilijampolės žydai, bet ir sunaikinti 9-forte  Stovi du atminimui skirti paminklai – vienas lauko viduryje su Dovydo žvaigžde ir užrašais lietuvių ir hebrajų kalbomis. “Senosios žydų kapinės tebunie šventas mirusių atminimas”. Kitas, kairėje nuo vartų pusėje su užrašu “čia palaidoti Vilijampolės žydai nužudyti 1941 04 25-26 Fašistinių nacistų rankomis”

                

Slabados ješyva, Rabinų seminarija

Slabados ješyva, Rabinų seminarija įkurta 1882 m., viena žymiausių to meto Europoje. Dabartinis adresas Panerių – 57. Užrašas lietuvių kalba skelbia, kad čia iki 1941 birželio veikė žinomos pasaulyje Vilijampolės “Slobodkos Ješiboto – judėjų aukštosios dvasinės seminarijos mokomasis korpusas.

   

Žydų paveldas

Žydų paveldas – apleista ir mažai tyrinėta sritis. Ar daug Lietuvoje yra žinoma, pavyzdžiui apie žydu teatrą tarpukario Lietuvoje? Iš kur žinoti jeigu  Inos Pukelytės darbas „Žydų teatras tarpukario Lietuvoje“ pirmą kart pristatytas Kaune š.m. balandžio 4 dieną. Teatrologė Š.Trunkūnaitė taip įvertina šią knygą: “studija užpildo didžiulę spragą tarpukario Lietuvos teatro istorijoje, joje nutylėtas arba tik labai epizodiškai paliestas žydų teatro fenomenas. Žvelgiant plačiau, darbas pakoreguoja įsitvirtinusią tarpukario Lietuvos teatro sampratą. Pasak istoriko L.Venclausko monografija yra ne tik novatoriška, bet sykiu tai yra ir globalus tyrimas, Lietuvą pozicionuojantis kaip tarptautinę procesų dalyvę, kai kuriais atvejais (dėl žydų teatro) kaip lyderę teatrinės kalbos, aktorių saviraiškos išieškojimuose.  Knygos tema unikali ir netyrinėta nei teatro, nei kultūros istorikų. O kiek dar yra tokių netyrinėtų temų, svarbių ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu?