Zapyškio žudynių vieta prie Nemuno

Užrašas ant paminklo išsitrynęs, vos galima įskaityti “šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai pagalbininkai 1941m. nužudė apie 182 žydus: vaikus, moteris ir vyrus.”

Tiksliau prie Nemuno 1941m rugsėjo 4d. sušaudyta 178 žydai, 118 moterų, 47 vyrai ir 13 vaikų. Iš pradžių Zapyškio žydams buvo uždėta piniginė kontribucija, kurią žydai susimokėjo po sušaudymo, o žydų turtas parduotas iš varžytinėse, dalį turto pasiėmė vietinės valdžios įstaigos.