Danutės Banionytės-Lankaitienės (1922 -2020) laidotuvės

Danutė Banionytė gimė 1922-05-31 Kaune Juozo Banionio ir Onos Blažaitytės-Banionienės šeimoje. Tėvai buvo žmonės su polinkiu kūrybai, dalyvavo saviveiklinėje veikloje, gerai dainavo. Tėvas buvo kelnių siuvėjas. Tėvams išsiskyrus, Danutė liko gyventi su motina, o brolis Donatas Banionis (1924-2014) – Lietuvos teatro, kino, televizijos aktorius, režisierius) – su tėvu.

Baigė Kauno Šv. Kazimiero seserų Kongregacijos mergaičių gimnaziją.1942 m. tapo Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio, rezistento, publicisto bei visuomenininko,
Vlado (Telksnio) Lankaičio (1915-2018) žmona. Užaugino dvi dukras. Dirbo Šiaulių raj. Šakynos vaistinėje (nuo 1949 m.) vaistinės punkto vedėja. Nuo 1977 m. gyveno Kaune Vilijampolėje.
Danutė buvo tikra Lietuvos patriotė ir nuoširdžiai visada pasidalindavo savo prisiminimais apie svarbius istorinius įvykius Lietuvoje, pvz, kai paskutinį kartą matė prezidentą A. Smetoną jo automobilyje 1940 m. birželio 15 d. Vilniaus gatvėje Kaune, apie pirmuosius sovietinius tankus Savanorių pr. Kaune, apie visuotinį kauniečių pasipiktinimą ir siaubo jausmą dėl sovietinių trėmimų ir vėliau vykdyto nacių žydų holokausto ir apie kitus reikšmingus įvykius.
Tegul Danutės pilietiškumo, patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.