Dėkojame p. Svetlanai, kuri savo sodyboje rado macevą

Į Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę kreipėsi vilnietė Svetlana Šitelienė, gyvenanti Vilniuje, pranešdama, kad jos sodybos kieme yra spėjamas žydiškas antkapis.

Dėkojame p. Svetlanai, kuri savo sodyboje rado macevą.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė susisiekė su p. Svetlana, padėkojo, jai buvo įteikta macų dėžutė ir Icchoko Rudaševskio knyga ,,Vilniaus geto dienoraštis“.

Susipažinus su S. Šitelienės pateiktomis fotografijomis, nustatyta, kad tai gali būti macevos ruošinys,  kuriame iškaltas Esteros vardas (pavardė nebaigta). Anot S. Šitelienės, šis macevos ruošinys galėjo atsirasti namų valdoje prieš 47 metus ar net dar seniau, o iš giminaičių pasakojimų žinoma, jog antkapis galėjo būti rastas Vilniuje, ties Santuokos rūmais.  (hebr.), maceva – žydų antkapinė stačiakampė stela su užrašu.

 

 

Mes kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybė ir jį jau pervežė spėjamo antkapio ruošinį į Olandų g. buv. žydų kapines, kur saugomos macevos.