Dėl antisemitinių komentarų portale www.lrytas.lt

Šiandien Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė kreipėsi į Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir
Generalinį policijos komisarą Renatą Požėlą su prašymu ištirti portale www.lrytas.lt skelbiamus
komentarus, kuriuose, LŽB nuomone, yra antisemitizmą ir tautinę nesantaiką kurstančių teiginių.
Kaip sakoma Bendruomenės pareiškime teisėtvarkos institucijoms, LŽB nuolat seka informaciją apie galimas antisemitizmo apraiškas bei teikia atitinkamą informaciją prieš antisemitizmą kovojančioms tarptautinėms institucijoms apie antisemitizmo apraiškas bei valstybės institucijų reakciją į jas.

Praėjusią savaitę portale www.lrytas.lt buvo paskelbta trijų dalių publikacija “Lietuva ir Holokaustas: vietoj žaizdų gydymo – nesibaigiantys traukuliai”. Visos trys dalys buvo aktyviai aptariamos komentarų skiltyje.

“LŽB, išsamiai susipažinusi su komentarų turiniu, mano, kad juose yra antisemitizmą ir tautinę
nesantaiką kurstančių teiginių, viešai kurstoma diskriminuoti žmonių grupę, skiriamą religiniu ir
tautiniu pagrindu, tai yra viešas tyčiojimasis iš žydų tautybės asmenų, išreikštas neigiamas požiūris į žydus, jų niekinimas, tokiu būdu yra įžeidžiami žydai (yra žydų tautą įžeidžiančių pasisakymų), demonstruojamas neigiamas požiūris į juos. Todėl prašome pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 170 str.”, – sakoma Bendruomenės pareiškime policijai ir prokuratūrai.

Jame taip pat pažymima, kad apie šiuos komentarus LŽB jau pranešė žmogaus teisių gynimo
organizacijoms Lietuvoje bei pasaulyje, užsienio šalių partneriams.

Anot pareiškimo, LŽB yra dėkinga, kad Lietuvoje dirba šių metų vasarį vidaus reikalų ministro sudaryta darbo grupė veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti.

Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos teisės aktais, darbo reglamentu ir kolegialumo,
geranoriškumo, lankstumo, viešumo ir skaidrumo principais.

Tačiau, LŽB nuomone, nereikia tikėtis, kad grupės darbas bus rezultatyvus, jeigu kiekvienas padarytas nusikaltimas nebus tinkamai registruotas, išaiškintas, o kaltas asmuo nubaustas. LR BK ir BPK šių nusikaltimų atžvilgiu praktiškai neveikia, tai “mes matome iš statistikos ir ankstesnių mūsų raštų”.

“Todėl šiuo atveju kreipiamės su pareiškimu dėl konkretaus nusikaltimo registravimo ir išaiškinimo”, – sakoma pareiškime, kurį pasirašė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.