2020-03-05 Ch.Bargmanas “Mes radome kas tai daro” !!!

E.Kulikauskas:

Žydų kilmės Lietuvos pilietis man įteikė 2018 m. Lietuvos skautų judėjimo Liudijimą su Svastikos ordinu. Jis stebėjosi, kad tokie ordinai ir Liudijimai dalinami. Išdavė Jūrų skautija „Divytis“.

Ar čia viskas gerai? Suprantu norą saugoti istoriją, bet tai gali sukelti skausmą kitiems. Ar negalima būtų šį ordiną įamžinti ir saugoti archyvuose ir nutraukti jo naudojimo, kaip ordino net kuriniuose ir raštuos. Juk galima pagerbti, apdovanoti kitais ordinais arba tiesiog sukurti naują ordiną gal šiems laikams, net labiau susijusį su jūra, jūrininkyste?

Man atrodo tokie ženklai primena ir skatina nacizmą, nuo ko mūsų tauta daug nukentėjusi.

Iš tikro ordinas gražus, bet nereikia vien žavėtis, o giliau suprasti. Ar aš norėčiau, kad mano vaikas ar anūkas gautų Svastikos ordiną ir prisisegęs didžiuotųsi? Nemanau. Turbūt, nenorėčiau, kad jis priklausytų tokiai organizacijai, jeigu ji dalina tokius ordinus. Suprantu, kad yra kitaip manančių, bet saugokimės fašizmo, nacionalizmo ir šovinizmo – istorija rodo, kad tai didelis blogis.

 

Gaila, kad nekalti dalykai – ženklai įgyja skausmo prasmes, kaip ir raudona penkiakampė žvaigždė. Kaip kurie net įstatymų draudžiami.

Būsiu dėkingas už Jūsų mintis šia tema.

Edmundas Kulikauskas

 

Gerbiamieji,

Gavau atsiliepimą iš Jūrų skautijos pirmininkės sesės Evelinos Prunskienės į mano siųstą laišką apie Svastikos ordiną.
Šie ordinai nebeteikiami; buvo teiktas tik 2018 m.
Kaip ir kalbėjome vakar – dar kartą atsiprašome visų asmenų, kurie buvo įskaudinti ar kitaip paveikti šiuo įteiktu ordinu.
Kaip matote liudijimas įteiktas 2018 m. kovo 11 dieną, todėl šiai dienai galime tik apgailestauti dėl vieno asmens visos organizacijos vardu priimto sprendimo. Noriu patikinti, kad blogų intencijų šiuo ordinu nei vienas asmuo neturėjo, jis labiau buvo skirtas paminėti skautybės Lietuvoje šimtmečiui, parodant istoriją.
Dar kartą atsiprašome visų, kuriuos šis įvykis (ordinas) įskaudino ar palietė ir linkime gražios dienos!
Pridedu to meto buvusio pirmininko A. M. poziciją dėl ordino.
S. Evelina