2020-01-11 Ch.Bargmanas “Perskaičiau įdomu”

Geršono Taico straipsnis apie Vilniaus žydų kapines ir Sporto rūmus

Mieli Lietuvos draugai,

Siunčiu visiems nuorodą į Geršono Taico straipsnį

“Atsakymas į p. Rutos Bloshtein laišką dėl Šnipiškių kapinių”

https://www.lzb.lt/2020/01/07/atsakymas-i-p-rutos-bloshtein-laiska-del-snipiskiu-kapiniu/

Aš asmeniškai manau, labai svarbu, kad Lietuvos žydų bendruomenės
svetainėje atsiliepė į Rūtą Bloštein peticiją, kuri sulaukė 46,000 parašų:

https://www.change.org/p/hon-dalia-grybauskaite-please-move-new-vilnius-convention-center-project-away-from-the-old-jewish-cemetery

Sakyčiau, iš karto iškyla esminis prieštaravimas, turbūt svarbesnis už
pačių kapinių likimą.  Mūsų valstybėje, kaip matome iš Vilniaus Gaono
metų, Lietuvos žydų bendruomenė yra laikoma visų Lietuvos žydų atstove.
Tačiau akivaizdu, kad jinai nėra.  Mes gi žinome, kad Geršonas labai
padeda mums puoselėti viltį taisyti santykius.  Betgi jo straipsnyje
nėra nuorodos nė į Rūtos peticiją, nė į aptariamus straipsnius.  Ji ir
kiti panašiai mąstantys neturi galimybės pasisakyti LZB svetainėje. O
Geršono straipsnis baigiasi žodžiais, “Aš manau kad dabar viskas
skaitytojams  aišku, diskusija baigta.”

Daugiau vilčių suteikia jo cituojamas Prof.Josifas Parisonis “…
sudarykime bendrą komisiją (darbo grupę) Šnipiškių kapinių teritorijos
deramo sutvarkymo projektui parengti ir Sporto rūmų pastato tinkamai
funkcinei paskirčiai parinkti.”

Kokia galėtų būti “tinkama funkcinė paskirtis”?  Geršonas ir aš telefonu
kalbėjomės prieš keletą dienų ir abu sutarėme, kad kongreso rūmai nėra
tinkama paskirtis. Geriau jau būtų, prof.Fridberg pasiūlymas “panaudoti
Lietuvos žydų 700 metų istorijos muziejui”.  Jeigu išlaikyti esamą
pastatą, tinkama paskirtis būtų tokia, kuri gerbtų kapų ramybę ir leistų
įsisavinti rūmus kaip simbolį baisios sovietinės niekšybės.  Mane
asmeniškai kongresų rūmai dvasiškai žeidžia, tarsi galima visa tai
užglaistyti ir nesukti sau galvos ir tuomi ne tik pasisavinti sovietų
nusikaltimą bet dar jį pateisinti savo elgesiu, kad jie darė
racionaliai.  Nebūkime racionalūs!

Ačiū, Geršonai, už straipsnį ir tikiu tai padės mums diskusiją vystyti
toliau.

Andrius