Įamžino paskutinį Lietuvos partizaną

Paminklas pastatytas Prano Drungilo sodyboje, kur P. Končius slapstėsi ir 1965 m. liepos 6 d. apsuptas Kretingos saugumiečių nusišovė. P. Končius buvo paskutinis ginkluotas Lietuvos partizanas, priklausęs Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardai, Kardo rinktinei. Nuošalioje P. Drungilo sodyboje jis slapstėsi ir gyveno devynerius metus.

“Priesaiką buvo davęs, kad gyvas nepasiduos. Jei būtų nepasidavęs, tikriausiai būtų padegę trobą”, – pasakojo sodybos šeimininkė Bronislava Jucienė, P. Drungilo duktė.

Pasak buvusio Lietuvos kariuomenės vado Arvydo Pociaus, atidengtas paminklas yra mūsų laisvės simbolis.

“Turime suprasti, kad laisvė kainuoja. Kad už tą laisvę turime dėkoti žmonėms, kurie aukojosi, aukojo savo gyvybę. Amerikoje ant žuvusiems Korėjos kare pagerbti skirto paminklo yra parašyta “Freedom is not free” – laisvės veltui nebūna arba laisvė kainuoja”, – teigė A. Pocius.

Br. diak. Bernardas Saulius Belickas OFM šį minėjimą sakė suvokiantis kaip pamoką jaunajai kartai, pastiprinimą ir pamokymą patriotizmo kelionėje: “Mes kiekvienas turim tapti mylinčiais, ginančiais savo tėvynę.”

Organizuotas pasipriešinimas okupantams Lietuvoje vyko iki pat 1953-iųjų, kai buvo suimtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas. Tačiau pavieniai partizanai veikė iki pat P. Končiaus žūties – 1965-ųjų.

“Šito mes ir turim pasimokyti – niekada nepasiduoti. Jeigu eina kalba apie valstybę, apie valstybės nepriklausomybę, tai žmonės, kurie prisiekė ginti savo valstybę, turi ją ginti iki paskutinio savo atodūsio, kaip tai darė Pranas Končius”, – įsitikinęs A. Pocius.

Šventės dalyviai džiaugėsi gausiu žmonių būriu, susirinkusiu pagerbti žuvusiojo atminimą.

“Galvojau, kad mažiau žmonių bus. Visgi čia yra labai atokus mūsų seniūnijos kampelis, bet ir vietinių žmonių kiek privažiavo. Tikrai nesitikėjom”, – džiaugėsi Kūlupėnų seniūnijos seniūnė Rita Lubienė.

Susirinkusiais džiaugėsi ir sodybos šeimininkė B. Jucienė bei P. Končiaus dukterėčia Karolina Žilinskienė, kuri dėkojo už iškilusį paminklą.

Kylančiais paminklais laisvės kovų dalyviams džiaugėsi ir buvęs partizanas Steponas Grybauskas.

“Noriu pasidžiaugti, kad kasmet iš užmaršties prikeliami vis nauji partizanų kovų epizodai ir vardai, kad kasmet Lietuvoje iškyla ne viena dešimtis kuklių paminklų, primenančių dabartinei ir ateinančioms kartoms apie už laisvę sudėtas aukas bei mums žinomų ir nežinomų didvyrių aukos kainą”, – sakė jis.

https://m.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/iamzino-paskutini-lietuvos-partizana-1216274/