IZRAELiO atsargosGenerolasAmir Avivi

Kiekviena dieną 17val tikros žinios iš IZRAELIO Karo  Klausykime Tiesos o  ne anekdotų apie žydųs ką šneka mūsų  politikieriai