Kaip įtraukti daugiau kapinių gynėjų?

Mielieji,

Šiandien pokalbyje dalyvavo Arkadij, Edmundas, Valdas, aš ir pirmą kartą
mano pakviestas Kazimieras Pečiukaitis, naujai atsikėlęs į Vilnių.

Pasigedome Michailo. Būtų puiku pakalbinti kurią nors įstaigą,
pavyzdžiui, Mažvydo muziejų, per Zoom surengti pabendravimą, “Seniausių
Vilniaus žydų kapinių praeitis, dabartis ir ateitis.”

Valdas pažįsta daug visokių žmonių kurie kaip nors padėtų, bet klausimas
kokia pagalba dabar reikalinga? Ir kaip žmones įtraukti į veiklą?  Kilo
viena mintis šias kapines suvokti kaip “Lietuvos Jeruzalės kapines”.
Juk “Lietuvos Jeruzalė” tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
sostinė.  Tad galime visoje Lietuvoje bet taip pat ir Baltarusijoje
klausti, ką žinome apie savo krašto žydų istoriją kunigaikštystės
laikais?   Ir kokie galėjo būti ryšiai su Vilniaus žydais?  Nes tie
ryšiai gali atsispindėti kapinėse, pavyzdžiui, Izraelio Klausnerio
knygoje, ar tiesiog parodyti Vilniaus svarbą.  Manau, tai gali būti
šauni veikla padėti ryšius plėtoti su Baltarusija ir suvokti Lietuvos
Didžiąją Kunigaikštystę kaip tam tikrą civilizaciją, kurios kai kurias
vertybes litvakai išsaugojo.

Kazimieras susidomėjo, kaip pasirūpinti, kad Kultūros vertybių registre
seniausioms Vilniaus žydų kapinėms būtų priskirta ne regioninė reikšmė,
o nacionalinė. Štai kapinių įrašas:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/FF92C506-4D34-4005-965C-3066A0BCEED0

Sporto rūmų įrašas:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/81614685-5f87-4722-8675-78a94dc0c1c2

Įdomu, kad ten taip pat yra nacionalinės reikšmės archeologinė vietovė
apimanti Vilnių ir jo priemiesčius:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA03197E-B1E6-4079-A341-612D0C3E42EE

Štai įstatymas dėl kultūros vertybių vertinimo:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254663/asr

Šiais klausimais svarbu ryšys su Kultūros paveldo departamento
vyriausiaja specialiste Audrone Vyšniauskiene.  Tėtė ir Arkadij su ja
bendrauja.

Kazimierai, štai rasi daugiau žinių apie šias kapines:
http://alkas.lt/2020/09/10/a-kulikauskas-kam-priklauso-seniausios-vilniaus-zydu-kapines-nuotraukos/
http://alkas.lt/2020/11/09/a-kulikauskas-kas-siulys-auksinius-sporto-rumus-isbraukti-is-biudzeto-video-nuotraukos/
https://www.kapines.com/gerbkime/%c5%a0altiniai/%c5%a0nipi%c5%a1k%c4%97s

Ar kas turi daugiau minčių kaip įtraukti daugiau žmonių į mūsų veiklą?
Prašau atsiliepti!