Absurdas – Šnipiškių kapinėse rado gyvulių kaulų


Tyrimas atliktas 2020 m. rugsėjo mėn.
Tyrimų metu atliekama vizuali palaikų lyties ir amžiaus diagnostika pagal visuotinai
priimtas metodikas. Detaliai įvertinama patologija, duomenis surašant į specialias osteologines formas.
Lytis nustatoma pagal kokybinius skeleto lytinio dimorfizmo rodiklius. Suaugusių individų amžius
nustatomas pagal dubenkaulio gaktinės sąvaržos ir ausinio paviršiaus pokyčius, raktikaulio
krūtinkaulinių ir šonkaulių krūtinkaulinių galų sukaulėjimą. Nesuaugusiems individams amžius
nustatomas remiantis dantų dygimu, jų mineralizacija ir epifizių prikaulėjimu. Suardytų palaidojimų
minimalus individų skaičius nustatomas pagal maksimalų identifikuojamų kaulo anatominių elementų
išlikimą.

Atliktų tyrimų antropologinės formos yra saugomos Vilniaus Universiteto Medicinos

fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros archyve.
Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros