Knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas Kaune

2020-01-28 Kaune Sugiharos namuose vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistos istoriko dr. Arūno Bubnio knygos „Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys 1941-1944 m.“ pristatymas.
Šioje knygoje pirmą kartą paskelbtas žydų žudikų Paneriuose sąrašas, kurioje  pateikiamas 17 nacių pareigūnų bei 84 nacių kolaborantų, tarnavusių Ypatingajame būryje, trumpi gyvenimo aprašymai.
Knygoje teigiama, kad po pirmųjų masinių žudynių Paneriuose nemažai būrio narių jį paliko, pasibaisėję skirtomis užduotimis. Pastebėtina, kad 1944 metais būrys buvo išvežtas į Kauną ir įkurdintas IX-ame forte, vėliau – į Štuthofą, o iš ten varomas šaudyti žydų į kitas vietas. Žydus žudęs būrys nusikalstamą veiklą baigė 1945 metų balandį, būrio viršininkas Martinas Weissas pabėgo, o su juo – ir kiti būrio nariai. Pasibaigus II-ajam  pasauliniam karui, vieni būrio nariai buvo nuteisti ir sušaudyti, kiti atliko kitas bausmes, o treti nesulaukė atpildo, taip pat kai kurių likimas nežinomas. Vokietijos teismuose išteisinti buvo keturi iš žinomų septynių būrio vadovaujančių pareigūnų: Lukiškių kalėjime kalinčių asmenų šaudymo Paneriuose organizatorius Heinrichas Ditzas, Vilniaus geto naikinime ir žydų vaikų paėmimo akcijose dalyvavęs Maxas Grossas. Taip pat išteisintas Horstas Schweinbergeras, organizavęs žydų suėmimą ir naikinimą, kurio metu nužudyta apie 5 tūkst. žydų, ir Erikas Wolffas, nacių saugumo policijos ir SS Vilniaus skyriaus vadas, duodavęs įsakymus Ypatingajam būriui. Būrio vadas M. Weissas buvo kaltinamas nužudęs mažiausiai 30 tūkst. žmonių, jis buvo nuteistas iki gyvos galvos, tačiau po 27-erių metų kalėjimo paleistas į laisvę. SSRS ir komunistinėje Lenkijoje teistiems būrio eiliniams skirtos kitokios bausmės: Wladyslawas Butkunas nuteistas myriop, vėliau bausmė pakeista į 25 metus kalėjimo, Viktoras Gilwinskas taip pat nuteistas kalėti 25 metus, Petras Černiauskas nuteistas tiek pat kalėti , o Antanas Granickas ir Stasys Livčinas buvo sušaudyti sovietų.
Kelios nuotraukos iš knygos pristatymo Kaune.