Lietuvos draugai: Sausio mėn. 8 d., trečiadienį, Vilniuje, 16:30-18:30, “Freunde” restorane

Mieli Lietuvos draugai,

Susirinkimas gerai praėjo šiandien.

Nusprendėme Vilniuje rinktis kas mėnesį, toje pačioje vietoje. Sekantis
susirinkimas 2020 m. sausio mėn. 8 d., trečiadienį, Vilniuje,
16:30-18:30, “Freunde” restorane, Pylimo g. 22 D.

Edmundas Kulikauskas siūlė mintį surengti pokalbį su Lietuvos patriotų
gerbiamais asmenimis, koks Lietuvoje yra antisemitizmas, ir jei galima,
ta pačia proga pakviesti ką nors iš Vyriausybės kanceliarijos bent
trumpai pristatyti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų
veiklos programą.  Bendrai palaikėme šią mintį, tačiau nusprendėme
palaukti, kol atsiras mūsų tarpe organizatorius.  O kol kas telkiame
jėgas.  Didžiausią dėmesį skirsime Vilniaus žydų kapinių ir Sporto rūmų
likimui.  Ačiū labai Linui, kad pasikvietė Daumantą Levą Todesą, kuris
yra Lietuvos žydų bendruomenės valdybos narys, tad galėjome vienas kitą
apšviesti.

Kaune tikriausiai rinksimės sausio mėn. 15 d.  Bandysime įtraukti
kauniečius karo istoriką Valdą Rakutį, filosofą Gintarą Žemaitį ir
žurnalistę Dalią Poškienę, kuriuos jau sudominome.  Jeigu pasisektų tokį
branduolį suburti, tada gal Kaune pavyktų surengti pokalbį, juk būtent
Kaune turime atsidavusį organizatorių, Valdą Valiūną.

Valdas Valiūnas prašė, kad pasidalinčiau Lietuvos žydų bendruomenės
Fayna Kukliansky 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. paskelbtu straipsniu,
“Gediminaičių stulpai – Lietuvos valstybės ženklas”, kuriuo atsiliepia į
Dovid Katzo paskelbtą kritiką.
https://www.lzb.lt/2019/11/22/65334/
Linas pasakojo, kad panašus jos straipsnis išeis kitame “7 meno dienų”
numeryje, matyt, kaip atsakas į Rūtos Bloštein pasisakymus.

Kitą trečiadienį, Panevėžyje, aš su Tėte matysim spektaklį “Mūsiškiai”.
O kitą dieną, gruodžio 19 d., važiuosiu su Evaldu Balčiūnu 12:00
susitikti su Birute Dilbšiene ir kun.Feliksu Baliūnu.  Vakare mudu su
Evaldu susitiksime su labai veikliu Šiaulių žydų bendruomenės pirmininku
Sania Kerbeliu ir keliais jo bendražygiais.

Linksmų švenčių!

Andrius