Lietuvos draugai, trečiadienį, sausio 8, 16:30-18:30, Freunde restorane

Mieli Lietuvos draugai,

Kaip tarėmės, mes rinksimės šį trečiadienį, sausio 8 d., 16:30-18:30,
“Freunde” restorane, Pylimo g. 22 D, Vilniuje.

Laukiame visokių pasisakymų, kaip norėtumėme toliau veikti.

Man svarbu išlaikyti šios veiklos rusenimą, kunkuliavimą, ir po truputį
vis bandyti pritraukti daugiau žmonių.  Kaip tai padaryti?

Įsivaizduoju, svarbiausia dabar:

* Rinktis kas mėnesį Vilniuje, ir jei įmanoma, Kaune ir kitur.

* Man reikėtų trumpai pristatyti “Lietuvos draugų” judėjimą anglų kalbą
ir išversti signatarų deklaracija, kad išeivijos litvakai ir lietuviai
galėtų prisijungti.  Būtų svarbu megzti ryšius tarp išeivių ir tų
vietovių, kuriomis jie labiausiai domisi. Pavyzdžiui, padedu rabinui
Elchononui Baronui rengti jo sumanymą Kauno VII pritaikyti žydų
piligrimystei, kartu padedu susisiekti su Kauno litvakais ir
lietuviais.  Arba norėtumėme rasti rėmėjų Aleksandro Vitkaus, Chaimo
Bargmano ir Valdo Valiūno veiklai rengiant knygą “Holokaustas
Aukštaitijoje”.

* Rinkti ir paroda pristatyti sąsajas tarp 1941 m. sukilimo ir žydų
skriaudimo kiekvienoje Lietuvos vietovėje.  Aš surinksiu žinias apie
Kauną ir ypač Kauno VII fortą.  Susitarėme su V.Miltinio teatru
Panevėžyje, kur rengiamas spektaklis “Mūsiškiai”, sausio mėn. 18 d.,
šeštadienį, vesti pokalbį apie Kauno VII fortą 1941 metais ir 2022
metais.  Ketinu ant statybinio popieriaus nutapyti didelį žemėlapį,
laiko juostas, atsakomybės brėžinį ir taip pat sukurti pagrindinių
veikėjų lėles iš popieriaus cilindrų.  Žinias taip pat skelbsiu
internete.  Tai turėtų padėti pokalbiui.  O tada gal susidomės
žurnalistai ir kiti, kurie tas žinias pristatys žiniasklaidoje.  Tikiu
susidomės menininkai, paroda galėtų įspūdingai augti, laikui bėgant.  Su
laiku tai gali tapti ekspozicija Kauno VII forte ar kitur.

* Po truputį megzti ryšius su valdžios atstovais.  Svarbiausia dabar
būtų su Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju Deividu Matulioniu,
kuris vadovauja Vilniaus Gaono metų darbo grupei, ir kuris suderino
Sporto rūmų rekonstrukciją su Lietuvos žydų bendruomene.
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/turto-bankas-ir-zydu-organizacijos-susiderino-vilniaus-kongresu-centro-vystymo-sprendinius-973-1249464

* Man svarbiausia yra įtikinti valstybė persigalvoti ir Sporto rūmų
nepaversti kongresų rūmais, tokiu elgesiu nesusitaikyti su Sovietų
Sąjungos nedorybėmis, žydų kapinių išniekinimu.  Kaip advokatė Evelina
Dobrovolska paaiškino, daugiausia vilčių teikia galimybė, kad neatsiras
jokių įmonių norinčių valdyti rūmus. Užtat manau paprasčiausia yra
įsipareigoti, vardan sąžinės ir dorovės, dešimčiai metų bent kartą į
mėnesį šalia Sporto rūmų surengti viešą pasirodymą, užtikrinantį
kongresų rūmų įvaizdį, kaip sovietinių nusikaltimų vaisių.  Ketinu tai
daryti per visas valstybines šventes, kada tiktai patriotai kelia
galvas, galėsiu ir aš išeiti į Sporto rūmus su savo plakatais, “Pakelk
galvą, lietuvi!”, “Nebūkim plėtros vergai”, “Kapinės vieta sąžiningai
ramybei, ne kongreso rūmams” ir taip toliau.  Tikiu šie renginiai gali
tapti galimybė pokalbiams, pasisakymams, meno parodoms, muzikai ir
vaidybai, kad būtų smagu ir šaunu, kaip Edmundas Kulikauskas ragina.
Rašysiu prašymą ten rinktis sekmadienį, sausio mėn. 12 d., 14:00-16:00,
galėsime ta proga prisiminti Sovietų Sąjungos aukas, sausio mėn. 13 d.
žuvusius.

Turbūt svarbiausia bus aptarti pastarąją veiklą.  Įdomu, ką dar norėsite
aptarti.  Prašau kitus pasikviesti, galite pasidalinti šiuo laišku.
Daugiau žinių apie mūsų veiklą ras http://www.vieningalietuva.com

Andrius