2019-12-03 Lietuvos draugai: Trečiadienį, Vilniuje, 16:30-18:30, “Freunde” restorane

Mieli Lietuvos draugai,

Kviečiu į pasitarimą trečiadienį, 16:30-18:30:
http://www.vieningalietuva.com/aruodas/Vilnius-kvietimas-LietuvosDraugai.png

Prašau kviesti kitus, kurie galėtų domėtis, ir įvairiai paviešinti kvietimą.

Aptarsime:
* Linas Vildžiūnas ir jo bendraminčiai galės papasakoti apie
bendradarbiavimą su “Atminties namais” ar jų dalyviais.
* 17:30 advokatė Evelina Dobrovolska papasakos apie teismo bylą, kurioje
dalyvauja bent pora šimtų žmonių, kurių giminės palaidotos Vilniaus žydų
kapinėse, Sporto rūmų teritorijoje.
* Papasakosiu, kaip vystome veiklą Kaune.  Penktadienį, gruodžio 6
dienai, kur teisme kaip stebėtojai palaikysime Giedrių Šarkaną, kuris
protestavo Noreikos paminklinės lentos atstatymą. (Teismas su tuo
nesusijęs, bet tiesiog jį palaikome kaip Lietuvos žydų šalininką.) Štai
kvietimas:
http://www.vieningalietuva.com/aruodas/sinica-noreika-krygeris-sarkanas.png
Panašiai, gruodžio 10 dieną teisme palaikysime savo signatarą Henriką
Juodišką.  O paskui pakalbėsime su Socialistinio liaudies fronto
nariais, kokie jų siekiai, ar jie kaip Lietuvos disidentai nenorėtų
verčiau tapti valstybės draugais ir padėti išaiškinti tikruosius
valstybės priešus?
* Pamąstykime, kaip pritraukti daugiau dalyvių. Eugenijus Paliokus
iškėlė tikslą surengti pokalbį tarp žydų partizano ir lietuvių
partizano.  Pakalbėjau su Arkadijumi Kurliandchik ir mes pažįstama
tiktai vieną gyvą žydų partizanę, Fanya Brancovskaya, ir netgi sunku
būtų rasti Lietuvos žydų turinčių tokių giminių, nes didelė dalis
Lietuvos žydų yra nekilę iš Lietuvos.  Užtat būtų daug lengviau rasti
lietuvių komunistų giminių.  Mano senelis Jonas Kulikauskas guli
Vilkaviškio žydų masinėje kapavietėje. Būtų gerai bandyti megzti
pokalbius tarp tų kurie kovojo už ir prieš Sovietų Sąjunga arba
komunistinę Lietuvą. Tokių pokalbių tikslas būtų bandyti išmokti kurti
vieną bendrą Lietuvos istoriją, kas svarbu visų draugystei.  Gal tokiais
pokalbiais pavyktų plėsti ratą dalyvių.  Aš manau yra nemažai šeimų,
kaip kad Kulikauskai, kurių giminės kovojo ar tarnavo ir vienai ir kitai
pusei.  Tad gal nuo tokių mišrūnų ir pradėti, nuo mūsų senelių įvairovės.
* Pamąstykime, kaip judinti veiklą savivaldybėse.
* Reikėtų bandyti susisiekti su supratingais Vilniaus tarybos nariais,
kurie padėtų mums kapinių klausimu.  Reikėtų kreiptis į tuos, kurie
kalbino keisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą. Toliau reikėtų gilintis,
būtent kas labiausiai rūpinasi kongreso rūmų sukūrimu.
* Mintyse dėlioju straipsnį apie “Lietuvos draugų” judėjimą ir veiklą.
Įvardinsiu, pagal savo supratimą, pagrindinius neapykantos kurstytojus.
Ir aptarsiu, kaip ketinu, kaip varlytę, išvarstyti, tarkim, “Pro patria”
vadovą Vytautą Sinicą, panašiai kaip valandą išvarsčiau prof.Vytautą
Landsbergį, jo dukrai dr.Jūratei Landsbergytei moderuojant.
https://www.youtube.com/watch?v=DFS3jX5WPn0&feature=youtu.be
Aš manau būtų gerai vasario 16 d. ir kovo 11 d. eitynių proga įvardinti
ir doroviškai išvarstyti, bandyti įsijausti, suprasti ir atjausti, ir
atskleisti, visus neapykantos kurstytojus.  Šiandien keliolika minučių
kalbėjau su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi apie visus skaudulius.  Jisai
iš esmės pensininkas, tad reikėtų kreiptis į vyskupų konferenciją. Bet
jisai viską gražiai išklausė, nesutiko, kad Vytautas Sinica kalba už
katalikus, moko kunigus nesikišti į politiką, ir neprieštaravo mano
sumanymui imtis tokių varstymų, ir palinkėjo stiprybės.

Darbotvarkę sudėliosime susirinkimo pradžioje, tad laukiu jūsų
pageidavimų.  Ir taip pat laukiame, kas galėtų Vilniuje būti mūsų
pagrindiniu organizatoriumi, kad galėčiau daugiau laiko skirti
savivaldybėms.

Andrius

Andrius Kulikauskas
ms@ms.lt