Lietuvos draugų susitikimai Kaune ir Vilniuje

Siunčiu jums žinių apie mūsų susitikimus vasario mėnesį.

Šeštadienį, vasario mėn. 1 d., 14:00-16:00, rinksimės Kaune,
senamiestyje, netoli arkikatedros, M.Valančiaus g. 9, Bernelių
užeigoje.  Dalyvaus Edmundas Kulikauskas, Valdas Valiūnas, Chaimas
Bargmanas, Dalia Poškienė, aš ir gal dar du trys visuomenininkai.
Aptarsime, kokią veiklą domintų kauniečius.

Trečiadienį, vasario mėn. 5 d., 16:30-18:30, Vilniuje, Pylimo g. 22 D,
“Fruende” restorane, pasitarsime, kaip esame įpratę. Šį kartą mūsų
pasitarimą ves Edmundas Kulikauskas, Valdas Valiūnas ir Chaimas
Bargmanas.  Džiaugiuosi, kad jie pora kartų susitiko Vilniuje.  Tad
manau svarbu mums visiems burtis apie juos ir jų veiklą.  Kiek supratau
iš Valdo, dabar svarbiausia išlieka klausimas, kaip gerbti Vilniaus žydų
kapines ir raginti atsisakyti sumanymo Vilniaus sporto rūmus paversti
Vilniaus kongresų ir konferencijų centru.  Ateikime su savo sumanymais
ir kvieskime daugiau žmonių.  Pridedu kvietimą.

Sekmadienį, vasario mėn. 16 d., rengsiu pabendravimą šalia Vilniaus
sporto rūmų.  Ten rinksimės kartą į mėnesį su tikslu sutapatinti
Vilniaus sporto rūmus su visais Lietuvos žydų ir lietuvių skauduliais.
Šį kartą manau būtų prasminga sutelkti dėmesį į visus, kurie 1918-1920
m. prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės, į diplomatus, taip pat į
kovų dalyvius, savanorius ir Vyčio kryžių nusipelnusius kovotojus.
Siūlau aptarti pavyzdžius, kaip tų laikų bendražygiai išsiskyrė 1941 m.,
kuomet žydai veteranai tapo aukomis, ir vieni lietuviai veteranai
gelbėjo žydus, o kiti lietuviai veteranai skriaudė žydus. Norėčiau
vasario 5 d. pasitarti, kaip surengti prasmingą renginį.

Pabaigai noriu pasidžiaugti, kad mes įvairiai prisidedame prie gražių
darbų ir gerų naujienų.

Lino Vildžiūno savaitraštis “7 meno dienos” paskelbė Juliaus Norwillos
laišką apie Vilniaus žydų kapines:
https://www.7md.lt/mums-raso/2020-01-31/Vilniaus-danse-macabre-centras-

LRT paskelbė Audros Girijotės laidą, pasikalbėjimą su kpt.Jono Noreikos
anūke Silvia Foti ir su istorike Violeta Davoliūte:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000091728/radijo-dokumentika-kaip-uzauginti-atminti
Silvia papasakojo su kliūtimis su kuriomis susidūrė, kaip Lietuvos
spauda jos nekalbina, kaip Lietuvos pareigūnas sutrukdė jai dalyvauti
2019 m. spalio mėnesį numatytame renginyje.

Lietuvos ambasadorė Izraelyje, Lina Antanavičiene, skyrė pusvalandį
susitikti su dešimt žymių rabinų reikalaujančių atsisakyti Vilniaus
sporto rūmų naudojimo bet kokiems tikslams. Susitikime dalyvavo
stambiausių litvakų pakraipos ješivų (religinių kolegijų) atstovai –
Mir Yeshiva Jerusalem, Jeruzalėje (9,000 studentų), Beth Medrash Govoha,
Lakewood, New Jersey, JAV (7,000), Ponevezh Yeshiva, Izraelyje (3,000).
Šių ješivų šaknys yra Myriuje, Slucke / Klecke, ir Panevėžyje.
Susitikimą suorganizavo Lietuvos prezidento patarėja ir, kiek supratau,
ambasadorė jį paskui aptarė su Lietuvos prezidentu.
https://www.youtube.com/watch?v=a7qrVhbVs_I

Paaiškėjo reikalo esmė.  Žydų rabinų požiūriu, žydų kapinių klausimas
yra grynai tikėjimo klausimas, Halacha.  Joks rabinas nesutiktų
pateisinti bet kokį žydų kapinių panaudojimą kitiems tikslams.  Tačiau
tais atvejais kai vis tiek bus vykdoma veikla, rabinas gali nebent
prižiūrėti, kad statybiniai veiksmai dar labiau neišiekintų kapinių.
Vadinas, Lietuvos žydų bendruomenė negali tikintiesiems žydams
atstovauti šiuo klausimu.  Matyt, Lietuvos žydų bendruomenė apsiima
tvirtinti, kad “neįmanoma kapinėse atsisakyti kongreso rūmų”, taip kad
jų rasti rabinai Londone tokiu atveju gali pasisiūlyti už mokestį
“prižiūrėti” statybinius veiksmus.  Žodžiu, ne Lietuvos žydų
bendruomėnes reikalas tvirtinti, kad kitaip neįmanoma.  Kai tik Lietuvos
valstybė bendraus su teisėtais tikinčiųjų žydų atstovais, tai bus
paprasta atsisakyti bet kokių sumanymų kažką daryti su Lietuvai
nereikalingais Vilniaus sporto rūmais.

Susirašinėju su rabinų delegacijos vadovu rabinu Elchonu Baronu ir
Lakewood ješivos vadovu rabinu Aaron Kotler.  Svarstome, kaip lietuviams
ir litvakams glaudžiau bendrauti.

Manau, prasminga išsiaiškinti, kam Lietuvoje yra naudinga, kad Lietuvos
žydų bendruomenė teisintų mintį, kad Vilniaus sporto rūmai yra “šimtą
milijonų eurų” vertas “aukso maišas”, kaip jisai dabar apibūdinamas
spaudoje:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000090181/aukso-maisas-kurio-nesugebama-paimti-kol-sporto-rumai-merdi-pelningi-renginiai-vyksta-kaimyninese-salyse

Izraelio litvakai surengė protestą:
https://www.lzb.lt/2020/01/24/izraelio-litvakai-surenge-protesti-mitinga-prie-lietuvos-ambasados-esancios-tel-avive/
Delfi pasirodė Arkadijaus Vinokuro griežtas paprieštaravimas
ura-patriotams, Genocido Centrui, Arūnui Gumuliauskui, Vytautui
Radžvilui dėl Jono Noreikos, Lietuvos laikinosios vyriausybės nusikaltimų.
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arkadijus-vinokuras-naudingi-idiotai-griauna-lietuvos-ivaizdi.d?id=83380619
Pinchos Fridberg iškėle Arūno Gumuliausko praeitį, koks jisai buvo
tarybinis istorikas:
https://www.lzb.lt/2020/01/24/kas-jus-daktare-gumuliauskai-riebus-potepiai-lietuvos-seimo-laisves-kovu-ir-valstybes-istorines-atminties-komisijos-pirmininko-portretui/
Pasirodė režisieriaus Oskaro Koršunovo straipsnis:
https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/oskaras-korsunovas-spektakliu-apie-holokausta-nebus-daug-942604

Sausio 18 d., šeštadienį, surengiau pokalbį V.Miltinio teatre,
Panevėžyje, apie Kauno VII fortą.  Pristačiau meno parodą, kurią
pradėjau apie 1941 m. sukilimą ir žydų skriaudimą.  Kol kas tai Kauno
žemėlapis, milžiniška laiko juosta su dokumentais, ir dvidešimt lėlių.
Nuvažiavau su Evaldu Balčiūnu iš Šiaulių, kur pas jį nakvojau. Be mūsų
pasirodė tik dar trys, bet užmezgėme gerą ryšį su Panevėžio žydų
bendruomenės pirmininku Gennady Kofman. Pridedu nuotraukų.
https://aina.lt/musiskiu-fortas-kaip-buvo-1941-m-ir-kaip-bus-2022-m-pokalbis-diskusija/
Parodą plėtosiu toliau.  Siūlysiu ją surengti BALTEHUMS II
konferencijoje KTU.  Pridedu savo paraišką.

Parašiau laišką JAV lietuvių bendruomenės prezidentui.  Man neatsiliepė.

Įdomu, ką veikiam, kas kiekvienam iš mūsų dabar prasmingiausia. Laukiu
laiškų ir pasisakymų pasitarimuose. Kviečiu pasidalinti mano laišku su
kitais.

Andrius Kulikauskas
ms@ms.lt
+370 607 27 665

————————————————–

/Declaration, Installation and Discussion/

A Baltic Concord

ABC

for Legend Makers

with Special Regard for Relationships in Time and Space

————————————————————————

Lithuania is undergoing a clash of narratives between champions of
nationalistic heroes (Col.K.Škirpa, Cpt.Jonas Noreika, J.Ambrazevičius)
and guardians of the reality that these particular heroes victimized
Lithuania’s Jews in 1941. On January 23, 2020, in Jerusalem, on
International Holocaust Remembrance Day, Lithuania’s delegation promised
to fight anti-semitism and committed to develop an Architecture of
Memory. How can we bring together different perspectives for a
constructive dialogue on the purposes, methods and principles of such an
architecture?

Andrius Kulikauskas is proposing “A Baltic Concord”, a statement of
principles for legend makers. A myriad of historical facts gains meaning
when assembled into legends. We can draw moral lessons from these
legends but only if they respect the truth which documents ever bring to
light. The history of individual nations – Estonians, Latvians,
Lithuanians – grows profound in comparative studies. The current fates
of these three nations is quite similar though their past history
differed markedly, even in the 20th century. Thus it is meaningful to
seek an Architecture of Memory that would serve all three nations and
perhaps others around the world.

Andrius Kulikauskas will present a visual installation to illustrate the
relationships, in Lithuania, in the summer of 1941, between the heroic
anti-Soviet uprising and the tragic abuse and murder of Jews. The 6 m x
4 m installation will show the activities of 35 rebel groups in Kaunas.
It will include a large map of Kaunas in 1935, a day-by-day timeline
with related documents, and about 100 dolls depicting related
characters, along with their histories. Andrius Kulikauskas will give a
presentation that applies the principles of “A Baltic Concord” to
analyze this detailed display of facts, to develop a narrative of how
various rebel factions acted with regard to the mass murders at Kaunas
VII Fort, and to identify questions of morality for consideration.

This presentation will be followed by a three-part discussion led by a
moderator and six speakers. In the first twenty minutes, each speaker
will share their thoughts on “A Baltic Concord”, and more broadly, in
what sense can we let go of false myths and instead create truthful
legends that we can learn from? In the next twenty minutes, the
moderator would encourage discussion amongst these speakers. In the
final twenty minutes, the moderator will include questions and comments
from the audience.

The six speakers would include at least one scholar from each of the
Baltic States, at least one Jewish scholar, at least one nationalist
scholar, and at least one female and one male, but hopefully more. The
organizers of the Conference could suggest speakers, but in any event,
Andrius Kulikauskas can organize them