2020-11-18 A.Kulikauskas – Mūsų tolimesni žingsniai, kad Seimas nefinansuotų sporto rūmų rekonstravimo

Apsikeitėm laiškais, taip pat kalbėjausi su Rūta, Valdu, Evaldu,
Edmundu, prof.Josifu Parasoniu ir su Seimo nariu Valdu Rakučiu.
Pasidalinsiu naujienomis ir taip pat savo mintimis kas nusimato toliau,
kas šiomis dienomis svarbiausia.

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas gavo iš mūsų 54 laiškus
siūlančius nefinansuoti Sporto rūmų rekonstravimo. Pasirodo, be mūsų
joks eilinis pilietis jokiu klausimu nepateikė jokių pasiūlymų.

Seimo narys Kęstutis Masiulis pateikė pasiūlymą nefinansuoti Sporto rūmų.
http://www.kapines.com/gerbkime/bylos/Talka/20201110-SportoRumai-Masiulis.pdf

Spauda paskui paskelbė jo pasiūlyme surašytus argumentus.
https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/parlamentaras-siulo-neskirti-lesu-sporto-rumu-rekonstrukcijai-995705?komentarai
“Net įdėjus daug lėšų senieji rūmai negalės būti taip rekonstruoti, kad
atitiktų tokius reikalavimus, liks menkiau tinkami naudoti, o todėl
sunkiau  konkuruos  pasaulinėje kongresų  organizavimo rinkoje,
negeneruos laukiamo naudos, bet atvirkščiai, išlaikymas kainuos
brangiai ir sekins valstybės biudžetą. Po keleriųmetų bus pripažinta,
kad vėl reikia naujo pastato, nes senieji rūmai neatitinka šiuolaikinių
reikalavimų.”

Deja, Kęstutis Masiulis savo pasiūlymą pateikė vėlai vakare ir jį
registravo tiktai lapkričio 11 d., 9:00 val. ryto.  O kaip tik tada
prasidėjo Komiteto posėdis.  Tad jo pasiūlymas nepateko tarp kitų,
nebuvo svarstytas ir nebuvo patvirtintas.

Tuo tarpu Komitetas pripažino mūsų pasiūlymus “Neskirti lėšų investicijų
projektui „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje,
Rinktinės g. 1, rekonstravimas“.  Juos surinko taip: “VšĮ „Nepriklausomų
Holokausto tyrimų archyvas“, Tarptautinis Šnipiškių kapinių išsaugojimo
komitetas, ir kt. (54 kreipimaisi).  Ir perdavė juos “Svarstyti
Vyriausybei.”  Tai tiesiog viena eilutė Komiteto išvadose:
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/c97c93b024b411eb8c97e01ffe050e1c/format/ISO_PDF/

Žodžiu, nors mūsų pasiūlymą palaikė istorinis skaičius žmonių, tačiau
jis gali likti Vyriausybės nepastebėtas.  O kol kas nėra nė vieno Seimo
nario kuris būtų pasiryžęs viešai argumentuoti Seime, kad nereikėtų
Sporto rūmų finansuoti.

Tolimesnė eiga nusimato tokia:
* Lapkričio 24 d., antradienį, biudžetas bus svarstomas Seimo posėdyje.
Biudžeto ir finansų komitetas pristatys savo išvadas. Seimas svarstys,
taisys ir tvirtins įvairias biudžeto dalis.
* Toliau biudžetą taisys Vyriausybė.  Iš pradžių, dabartinė Sauliaus
Skvernelio vyriausybė gali kažką patikslinti, o paskui naujoji Ingridos
Šimonytės vyriausybė padarys savo pakeitimus. Mat, naujoji vyriausybė ir
naujasis finansų ministras gal pradės dirbti tik gruodžio mėnesio pradžioje.
* Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, Seimas naujai svarstys vyriausybės
patobulintą biudžetą.  Svarstys atskiras dalis ir galiausiai balsuos
patvirtinti visumą.

Tad šiuo metu svarbu šie trys darbai:
1) Rašysime Seimo vadovybei.
2) Rašysime Seimo nariams.
3) Skelbsime straipsnius žiniasklaidoje.

——————————————
1) Rašysime Seimo vadovybei
——————————————

Šis darbas šiuo metu visų svarbiausias ir paprasčiausias. Vadovybė gali
viską spręsti.

Rytoj iš ryto parašysiu laiško šabloną, kurį galėsime panaudoti savo
laiškams.
A) Siūlysime neskirti jokių lėšų Sporto rūmų rekonstravimui.
B) Raginsime priimti Seimo nario Kęstučio Masiulio pasiūlymą.
C) Pacituosime jo argumentus.  Jo argumentai yra grynai finansiniai,
turbūt politiškai veiksmingiausi.

Toliau siūlysime kiekvienam išsiplėsti kaip tik sumanys. Paprasčiau būtų
įterpti tekstą iš ankščiau rašyto laiško Biudžeto ir finansų komitetui,
kas tik tokį rašė.

Rytoj parašysiu paaiškinimą kurį galėsime platinti pažįstamiems, kad jie
irgi rašytų laiškus.

Šiuos laiškus siųsime adresu priim@lrs.lt (kad registruotų), taip pat
koalicijos vadovėms Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen,
Ingridai Šimonytei ir Aušrinei Armonaitei.

Dar galima kopijas pridėti Seimo vicepirmininkams (Jurgis Razma, Andrius
Mazuronis, Julius Sabatauskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paulius
Saudargas, Vytautas Mitalas) bei opozicijos vadovams (Ramūnas
Karbauskis, Algirdas Sysas).

——————————————
2) Rašykime Seimo nariams
—————————————–

Šis darbas bus svarbus jeigu Seimui tektų balsuoti ar finansuoti Sporto
rūmus.

Užtat rašysime paskiriems Seimo nariams, kad jie žinotų, kad šis
klausimas mums rūpi.  Peržiūrėkime šį sąrašą, kuriuos Seimo narius
pažįstame?
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1

Kiekvienas galime rašyti pirmiausia savo Seimo nariui.

Išplatinsiu laišką pasaulio litvakams, kad kiekvienas galėtų rašyti
Seimo nariui atstovaujantį tą kraštą, kuriame jisai gimęs.

Ketinu išsiųsti visiems Seimo nariams apklausą Sporto rūmų klausimu.

——————————————
3) Skelbsime straipsnius žiniasklaidoje.
—————————————–

Žiniasklaida irgi veikia Seimo narius.

Bandysime savo laiškus paskelbti žiniasklaidoje.

Paskatinsime žurnalistus ankščiau rašiusius apie Sporto rūmus grįžti
prie jų likimo klausimo.

Gal išsiųsiu pranešimą spaudai.

——————————
Taip pat: Teismo posėdis
——————————

Matyt, neturime jėgų kažkokį renginį surengti šalia Sporto rūmų.

Tačiau Ruta ir Edmundas galvoja stebėti Vilniaus apylinkės teismo posėdį
antradienį, lapkričio mėn. 24 d., 14:00.  Stebėtojai privalo iš anksto
registruotis pas Rimantę Kraulišę, rimante.kraulise@teismas.lt, tel. (8
5) 274 0379, +370 646 12 149.

Tokie darbai mūsų laukia.

Iki rytojaus,

Andrius