Zapyškio žudynių vieta prie Nemuno

Užrašas ant paminklo išsitrynęs, vos galima įskaityti “šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai pagalbininkai 1941m. nužudė apie 182 žydus: vaikus, moteris ir vyrus.”

Tiksliau prie Nemuno 1941m rugsėjo 4d. sušaudyta 178 žydai, 118 moterų, 47 vyrai ir 13 vaikų. Iš pradžių Zapyškio žydams buvo uždėta piniginė kontribucija, kurią žydai susimokėjo po sušaudymo, o žydų turtas parduotas iš varžytinėse, dalį turto pasiėmė vietinės valdžios įstaigos.

Slabados ješyva, Rabinų seminarija

Slabados ješyva, Rabinų seminarija įkurta 1882 m., viena žymiausių to meto Europoje. Dabartinis adresas Panerių – 57. Užrašas lietuvių kalba skelbia, kad čia iki 1941 birželio veikė žinomos pasaulyje Vilijampolės “Slobodkos Ješiboto – judėjų aukštosios dvasinės seminarijos mokomasis korpusas.