Pokalbiai su G.Varnu

Laba diena, Gerbiamas Edmundai,

dėkoju už laišką.

3. Dėl nuotraukos į Rūtą Vanagaitę nesikreipiau. Keista, bet dažnai antisemitine vadinama Lietuvos visuomenė niekaip nereagavo į šį faktą, nors jį ir paviešinau. Man regis, kad antisemitiškumo joje (visuomenėje) nėra daug, daug daugiau elementaraus abuojumo, abejingumo.

4. Tenoriu pasakyti paprastą dalyką: laikui bėgant tiek sąvokos, tiek tautybių samprata keičiasi. Paminėjote lenkus. Ta proga cituoju litvakę: Rytų Europos žydai anksčiau būdavo vadinami tiesiog lenkais, žr,

Garsi litvakė: mano senelis skaitė septyniolika kalbų – DELFI

Paaiškinu, kad tam (Rytų Europos žydus vadinti lenkais) pagrindo kadaise būta: https://en.wikipedia.org/wiki/Knaanic_language#Coinage

Knaanic (also called Canaanic, Leshon Knaan, Judaeo-Czech, Judeo-Slavic) is an extinct West Slavic Jewish language, formerly spoken in the lands of the…
Daugelio dabar save lenkais vadinančių protėviai anais amžiais buvo tų, kurie naudojo tokias monetas hebrajiškais užrašais, vergai ir tarnai. Būtent taip. Beje, vergija Lenkijoje baigėsi tada, kai lietuvis Jogaila vedė Vengrijos karalaitę (nepilnametę, dabartiniu supratimu) Jadvygą ir, kraičio gavęs Vengrijos vasalę Lenkiją, „pasuko” į Europos Vakarus. Vytautas gi Didysis užsiėmė Rytais, tad ir turėjo jis reikalų su kitais judaizmo išpažinėjais – karaimais. Nesusilaikau nepateikęs Jums judaizmui nuorodos su karaimų dokumentu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad_Codex

The Leningrad Codex (Latin: Codex Leningradensis, the “codex of Leningrad”) is the oldest complete manuscript of the Hebrew Bible in Hebrew, using the…

Kai kas „žvaliai” painioja (būtent šitaip – painioja, maišo) sąvokas, o mes (tie, kurie pasiduodame supainiojami) įsiveliam į tarpbendruomeninius konfliktus, pliekiamės tarpusavy.

Pastaroji nuoroda https://en.wikipedia.org/wiki/Knaanic_language#Coinage daug ką paaiškina, lygiai kaip ir ši nuotrauka:
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kairieji-gediminaiciu-stulpai-tapo-neonaciu-simboliu.d?id=60491681

DELFI – Raudonu brūkšniu perbraukti Gediminaičių stulpai šalia perbrauktos svastikos. Toks plakatas šeštadienį pasirodė Vilniuje, prie Graikijos ambasados, vykusioje akcijoje. Tokį plakatą iškėlę kairieji tvirtina bandę parodyti, kad Gediminaičių stulpus uzurpavo neonaciai. Tuo metu dešinieji įžvelgia antivalstybinių jėgų veiklą ir dėl Gediminaičių stulpų išniekinimo kreipėsi į Generalinę prokuratūrą.
O žudyti išvis nevalia. Juolab nekaltus žmones.

Pagarbiai

Eugenijus Paliokas
P.S. Šiandien turiu daug darbo, deja, negalėsiu dalyvauti susirinkime.

Knaanic (also called Canaanic, Leshon Knaan, Judaeo-Czech, Judeo-Slavic) is an extinct West Slavic Jewish language, formerly spoken in the lands of the…