SUŠAUDYTI PER HOLOKAUSTĄ

1

YAHAD – IN UNUM TYRIMŲ DEŠIMTMETIS
„YAHAD – IN UNUM“ („kartu“, „drauge“ hebrajų ir lotynų kalbomis) yra organizacija, 2004 metais įsteigta Tėvo Patricko
Desbois ir įsikūrusi Paryžiuje. Jos veiklos tikslas – sistemiškai identifikuoti ir dokumentuoti vietas, kur nacių mobilieji
žudymo daliniai Einsatzgruppen Antrojo pasaulinio karo metais Rytų Europoje masiškai naikino žydus.
Šie masiniai sušaudymai nebuvo slapti, jie dažnai buvo vykdomi matant vietiniams gyventojams, kurie buvo verčiami tai stebėti arba eidavo
pažiūrėti patys.
Šio darbo tikslai:
1. Surinkti kiekvieno sušaudymo, įvykdyto per „Holokaustą sušaudant“, įkalčius.
2. Neleisti šių dienų ir rytojaus Holokausto neigėjams skleisti melagingų įsitikinimų.
3. Pagerbti aukas ir apsaugoti jų kapus.
4. Užkirsti kelią genocidui ateityje.
Per pastaruosius 10 metų „Yahad – In Unum“ surengė 79 tiriamąsias ekspedicijas devyniose šalyse: Baltarusijoje, Lietuvoje, Moldavijoje,
Makedonijoje, Padniestrėje, Rusijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Ukrainoje. Organizacija surinko 3600 interviu iš nusikaltimų liudytojų ir nustatė
1350 žydų žudynių vietų.
PARODA

Po dešimties metų tiriamosios veiklos „Yahad – In Unum“ gali žingsnis po žingsnio įvardyti nusikaltimus žydams,
kuriuos okupuotose teritorijose įvykdė nacių daliniai. Paroda padės suprasti „Holokausto sušaudant“ ir jo, kaip šių laikų
masinių nusikaltimų pirmtako ir pamokos vaidmenį.
Parodą sudaro penki stendai, atveriantys kriminalinio proceso skersinį pjūvį, ir apibendrinamasis stendas. Suėmimas,
kelias į mirtį, drabužių nuplėšimas, sušaudymas, plėšimas. Kiekvienam nusikaltimo etapui skirtas atskiras stendas,
kuriame pristatomi „Yahad – In Unum“ surinkti ir archyvuose rasti įkalčiai.
„42-iejų žydų masinis sušaudymas Wielopole Skrzynski kaime 1942 metų birželio 30 dieną“, Romanas Lipa,
1984 metų kovas. Romanas Lipa, gyvenantis Wielopole Skrzynski (Pakarpatės vaivadija, Lenkija), tapė žudynes,
remdamasis liudytojų pasakojimais.
Steveno Teitelbaumo dovana organizacijai „Yahad – In Unum“
Įvadinis stendas 1 dalis
2
„Yahad – In Unum“ praktinė veikla
Hrymailivas, Ternopilio sritis, Ukraina, 2009 metų gegužė.
Sofrinkanai, Belcio rajonas, Moldavija, 2013 metų gegužė.
Ladožskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija, 2012 metų kovas.
Michailovskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija, 2012 metų kovas.
Koržova, Padniestrė, 2013 metų rugpjūtis.
Semnicai, Liublino vaivadija, Lenkija, 2012 metų rugpjūtis.
Tomašovka, Bresto sritis, Baltarusija, 2009 metų balandis.
Sofrinkanai, Belcio rajonas, Moldavija, 2013 metų gegužė.
Viduklė, Šiaulių apskritis, Lietuva, 2013 metų lapkritis.
Hiriseniai, Orhėjaus rajonas, Moldavija, 2012 metų lapkritis.
Haradzišča, Bresto sritis, Baltarusija, 2010 metų kovas.
Gojanai, Padniestrė, 2013 metų rugpjūtis.
Čižovė, Odesos sritis, Ukraina, 2011 metų rugpjūtis.
Bubiai, Šiaulių apskritis, Lietuva, 2013 metų lapkritis.
Orhėjus, Orhėjaus rajonas, Moldavija, 2012 metų lapkritis.
Įvadinis stendas 2 dalis
Kelios „Yahad – In Unum“ tyrimo grupės keliauja po Rytų Europos kaimus daugiau kaip 15 kartų per metus, ieškodamos
„Holokausto sušaudant“ liudytojų ir masinių aukų kapaviečių.
Šias tarptautines grupes sudaro nariai iš Prancūzijos ir Vokietijos, taip pat iš tų valstybių, kuriose atliekami tyrimai:
Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos… taipogi ir iš tokių šalių kaip Gvatemala ir Kosta Rika.
Per kiekvieną ekspediciją tyrimą atlieka dešimt ar netgi daugiau žmonių: grupės vadovas, du vertėjai, du tyrinėtojai,
atsakingi už liudytojų paiešką, profesionalus operatorius, profesionalus fotografas, asmuo, atsakingas už tyrimo
ataskaitą, bei vairuotojai.
Gyvenvietės praėjus 70-čiai metų po „Holokausto sušaudant“
Novozlatopilis, Zaporožės sritis, Ukraina, 2006 metų gruodis.
Malorita, Bresto sritis, Baltarusija, 2008 metų gegužė.
Čižovė, Odesos sritis, Ukraina, 2011 metų rugpjūtis.
Pokrovka, Mykolajivo sritis, Ukraina, 2011 metų lapkritis.
Sernykai, Rivnės sritis, Ukraina, 2008 metų sausis.
3
Scenografija
Malice Images
Bruno Badiche
Isabelle Guéret
Didier Jentrain
Stéphanie Nicolas
Konstrukcijos ir spaudos darbai
Storeimage
„Yahad – In Unum“
Patrice Bensimon
Michal Chojak
Emmanuel Cortey
Marco Gonzalez
Oleksii Kosarevskyi
Robin Massee
Yelena Moskovich
Marie Moutier
Andrej Umansky
„Yahad – In Unum“ nuotraukos
Victoria Bahr / „Yahad – In Unum“
Ellénore Gobry / „Yahad – In Unum“
Aleksey Kassianov / „Yahad – In Unum“
Erez Lichtfeld / „Yahad – In Unum“
David Merlin-Dufey / „Yahad – In Unum“
Markel Redondo / „Yahad – In Unum“
Guillaume Ribot / „Yahad – In Unum“
Nicolas Tkatchouk / „Yahad – In Unum“
Rita Villanueva / „Yahad – In Unum“
Parodą „Sušaudyti“
parengė „Yahad – In Unum“
„Yahad – In Unum“ dėkoja:
Nuotraukų archyvai
Baltarusijos valstybinis Didžiojo tėvynės karo istorijos
muziejus
Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea
Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes
Vokietijos federaliniai archyvai
Hamburgo socialinių tyrimų institutas / Johannes Hähle
kolekcija
Imperinis karo muziejus
Tautinės atminties institutas
MJHNYC – Holokausto tyrimų centras
Lenkijos kariuomenės muziejus
Šiaurės Reino-Vestfalijos regioniniai archyvai
Šlėzvigo-Holšteino regioniniai archyvai
Rusijos valstybinis kino ir foto dokumentų archyvas
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus / G. Kadish / Z. Kadushin
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus / J. Tomaszewski
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus / L. Chagoll
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus / S. Weithorn
Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis
muziejus / YIVO Institute
Įvadinis stendas 3 dalis
4
1. SUĖMIMAS
Kaimo žydų sušaudymo dieną Einsatzgruppen žmonės
su vietos policininkais užeina į kiekvieno žydo namus.
Suimtas šeimas naudodami ginklus išstumia į lauką.
Neleidžia žydams nieko pasiimti ir nepaaiškina, kur juos
veda. Taip visi žydų tautybės gyventojai surenkami į vieną
pastatą, kiemą arba miesto aikštę. Surinkimo vietoje
žydai laikomi kelias valandas, kol yra sugrupuojami.
2. KELIAS
Žydai, nešini savo daiktais, eina į nurodytą susirinkimo
vietą. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Suvaryti žydai į sušaudymo vietą vedami pėsčiomis,
seni ar nusilpę žmonės vežami sunkvežimiais arba
vežimais, paimtais iš vietos ūkininkų. Pakeliui į
sušaudymo vietą Einsatzgruppen vyrai ir policininkai
muša žydus, stebint jų kaimynams. Mėginantys
pabėgti čia pat sušaudomi. Būsimos aukos nežino, kad
yra vedamos mirti, kol kelias pasuka į lauką, daubą
arba mišką, kur visi bus sušaudyti.
Mizočo žydės ir vaikai nusirengia prieš sušaudymą.
Ukraina, 1942 metai
3. NURENGIMAS
Sušaudymo vietoje aukų jau laukia duobės, iškastos
kitų žydų arba atvarytų vietos gyventojų. Kartais
žydams tenka patiems išsikasti duobę. Paskui talžomi
ir koneveikiami vyrai, moterys, vaikai ir seneliai verčiami
visiškai nusirengti, net jeigu tai vyksta žiemą. Jie turi
atiduoti brangenybes, visus turimus daiktus sudėti ant
žemės arba į vežimus
4. SUŠAUDYMAS
Einsatzkommando nariai sušaudo grupę griovyje stovinčią
vyrų. SSRS, 1941–1942 metai
Nurengtos aukos išrikiuojamos palei duobės kraštą arba
duobėje. Einsatzgruppen arba kiti nacių padaliniai šaudo
aukoms į nugarą, kaklą ir galvą. Maži vaikai dažnai į
duobę įmetami gyvi arba sušaudomi motinų rankose.
Vieną po kitos aukų grupes pakerta budelių kulkos. Kai
atvaryti ūkininkai užkasa duobę, dalis aukų dar tebėra
gyvos.
Vokiečių policininkai tikrina Babij Jaro dauboje nužudytų
žydų daiktus. Kijevas, Ukraina, 1941 metai.
5. PLĖŠIMAS
Kol šaudomi žmonės arba užkasamos duobės, budeliai
ir policininkai naršo po aukų daiktus, ieškodami paslėptų
brangenybių. Vėliau budeliai arba vietos ūkininkai
sukrauna daiktus į vežimus arba sunkvežimius. Daiktai
laikomi viename pastate, išvežami į Vokietiją arba
išparduodami iš varžytinių, kurias organizuoja vokiečiai
arba vietos administracija. Taip pat vokiečiai, policininkai
ir kai kurie vietos gyventojai plėšia žydų namus ir getus,
kartais išardo juos iki paskutinės lentos.
NUSIKALTIMO ETAPAI
Įvadinis stendas 4 dalis
Mizočo žydės ir vaikai nusirengia prieš sušaudymą. Ukraina, 1942 metai
Archyvinė nuotrauka
5
… IR JŲ PAIEŠKOS
Šiose nuotraukose matomus objektus „Yahad – In Unum“
tyrimo grupės rado metalo detektoriumi nusikaltimo
vietose, kur aukos buvo priverstos nusirengti.
NUSIKALTIMO ETAPAI
Įvadinis stendas 4 dalis
Sovietų karo belaisviai ir vokiečių kareiviai užkasa masinius kapus Babij Jaro dauboje. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
PĖDSAKŲ SLĖPIMAS…
6
1 trikampis 1 dalis
„Vokiečiai ėjo per namus ir klausinėjo, ar yra žydų.“
Aleksandras, gimęs 1930 metais
„Vaikus suėmė mokykloje.“
Vladimiras, gimęs 1935 metais
„Jo užrašų knygutėje buvo visų žydų sąrašas su vardais
žmonių, kurie juos priglaudė. Jis patikrino sąrašą, įsitikino,
kad visi žydai yra, ir liepė jiems krautis į vežimus daiktus.“
Temirgojevskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012 metų balandžio
10 diena
„Jie gaudė vaikus, šaukdami: „Juden! Juden! Juden!“ Jie
juos griebė, susodino į sunkvežimį ir išvežė.“
Novopodilsko kaimas, Dniepropetrovsko sritis, Ukraina. 2010 metų
gegužės 28 diena
Žydžių grupė prie įėjimo į Brodų getą. Ukraina, 1942 metai
Archyvinė nuotrauka
1 SUĖMIMAS
7
1 trikampis 2 dalis
Ana, gimusi 1924 metais
„Aš mačiau, kaip mano kaimynus žydus suvarė į pastatą,
kuriame buvo saugomi kolūkio traktoriai ir mechaninė
įranga.“
Zlynka, Briansko sritis, Rusija. 2010 metų spalio 30 diena
Ryšardas, gimęs 1931 metais
„Žydai buvo izoliuoti sinagogoje ir maldos namuose.“
Kolas, Didžiosios Lenkijos vaivadija, Lenkija. 2012 metų lapkričio
22 diena
Jevgenijus, gimęs 1932 metais
„Odesos žydai buvo uždaryti vištidėje.“
Jastrebinojė, Mykolajivo sritis, Ukraina. 2011 metų lapkričio 15
diena
Anatolijus, gimęs 1930 metais
„Oras jau buvo šaltas, ir kiekvieną naktį žydai mokykloje
mirdavo nuo šalčio.“
Mostovė, Mykolajivo sritis, Ukraina. 2011 metų lapkričio 12 diena
Galina, gimusi 1930 metais
„Vokiečiai suvarė visus žydus priešais kaimo tarybos
pastatą, kad išvežtų juos kitur. Seniūnas pats vaikščiojo
po namus ir liepė žydams ten susirinkti.“
Izlučistė, Dniepropetrovsko sritis, Ukraina. 2010 metų gegužės 26
diena
Vokiečių kareiviai apsupo grupę žydų Balstogėje. Lenkija, 1940–1942 metai
Archyvinė nuotrauka
8
Lidija, gimusi 1930 metais
„Tą naktį kaime niekas nemiegojo. Rytą, apie 6 valandą,
gatve pravažiavo sunkvežimis su garsiakalbiu. Mes
išgirdome: „Visi žydai privalo pasiimti brangenybes, šiltų
drabužių ir susirinkti prie mokyklos. Visi likusieji turi
uždaryti langus ir likti namuose. Mūsų kaimynas žydas
Jakovas Buchas atėjo pas mus pasiskolinti vienračio, kad
galėtų vežti savo neįgalią motiną… Gurevičių šeima paliko
mums savo katę ir paprašė ja pasirūpinti… Kiti kaimynai
atėjo paprašyti mažų batukų savo mažajam sūnui… Visi
buvo nusiminę. Mes verkėme, stebėdami juos einančius
gatve į miestelio centro pusę…“
Eupatorija, Krymo autonominė respublika, Ukraina. 2013 metų
gegužės 19 diena
Oleksijus, gimęs 1934 metais
„Įsiveržus vokiečiams po kelių dienų žydams buvo
liepta pasiimti vertingus daiktus ir susirinkti klube. Mes
matėme, kaip jie ten ėjo. Jie neturėjo iš ko rinktis, paskui
juos žingsniavo totorių policija. Jiems sakė, kad juos veš į
Palestiną, bet… Klubo pastatas buvo didelis, žydus surinko
didžiausioje patalpoje. Ten juos mušė, mes girdėjome jų
klyksmus…“
Sakai, Krymo autonominė respublika, Ukraina. 2013 metų gegužės
16 diena
Semenas, gimęs 1934 metais
„Policija ir vokiečiai apsupo žydų getą, kad galėtų apieškoti
visus namus. Getas buvo padegtas, žydai pradėjo bėgti iš
liepsnojančių namų! Tarsi šiandien matau maždaug 15–16
metų žydų paauglį, išpuolusį iš savo degančių namų, ir
vokiečių policininką, nutaikiusį į jį ginklą. Berniukas ištarė:
„Nešauk, aš bijau mirti nuo kulkos.“ Tada išsitraukė baltą
nosinę, užsidengė akis ir įbėgo atgal į degantį namą, po
kelių akimirkų įgriuvo namo stogas…“
Turijskas, Voluinės sritis, Ukraina. 2012 metų balandžio 29 diena
Tėvas Patrickas Desbois buvusio Malarytos geto
vietoje.
Bresto sritis, Baltarusija. 2009 metų balandžio 1 diena
1 trikampis 3 dalis
9
Įspėjamasis ženklas ant spygliuotos vielos, supančios Minsko getą. Baltarusija, 1941 metai
Žydai suneša savo daiktus į Kauno getą. Lietuva, 1941 metai
Žydai eina gatve per deportaciją iš Kremeneco geto. Ukraina, 1942 metai
Vokiečių kareiviai rengiasi reidui Kauno gete, stebint keliems žydams. Lietuva, 1941–1943 metai
Žydai nešasi daiktus į naujus kvartalus po spalio 4-osios akcijos mažajame gete. Kaunas, Lietuva, 1941 metai
Rumunijos žydai Jampolyje laukia deportacijos į Padniestrę. Ukraina, 1941 metai
Skelbimas, Ukraina, 1941 metų spalio 16 diena:
„Visi žydai, gyvenantys Lubnų mieste, 1941 metų spalio 16 dieną 9 valandą ryto turi atvykti adresu Zamostjės g. 3
(buvę miesto vasarnamiai) persikraustyti.
Būtina pasiimti maisto trims dienoms ir šiltų drabužių.
Neįvykdžiusieji šio įsakymo bus SUŠAUDYTI.
Kas įžengs į užrakintus žydų namus arba plėš tuos namus, bus sušaudytas.
Vietiniai gyventojai (rusai ir ukrainiečiai) kviečiami pranešti apie žydus, neįvykdžiusius šio įsakymo.“
Ukrainos žydai pakeliui į registracijos punktą, vokiečiams ir rumunams okupavus Odesą. Ukraina,
1941 metai
Archyvinė nuotrauka
1 trikampis 4 dalis
10
„Voromis po keturis juos atvarė iš Siniaukos į kaimelį.“
Liubovė, gimusi 1926 metais
„Rytą jie išėjo varyti iš namų žydų.“
Gafija, gimusi 1931 metais
2 trikampis 1 dalis
„Ten buvo moterų, motinos nešėsi vaikus, o tėvai
vyresniuosius vaikus vedėsi už rankos.“
Naraševičiai, Bresto sritis, Baltarusija. 2010 metų balandžio 4 diena
„Jie turėjo pasiimti pasus ir šiek tiek daiktų. Ėjo pėsti,
kiekvienos kolonos gale lydimi kareivių. Jie žingsniavo
ramiai. Jie nuėjo pagrindine gatve ir kilo į kalną.“
Torunė, Užkarpatės sritis, Ukraina. 2012 metų gegužės 18 diena
Žydai su daiktais eina į nurodytą surinkimo vietą. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
2 KELIAS
11
Jelena, gimusi 1927 metais
„Žydų pabėgėliai atvyko iš Ukrainos, iš Rostovo. Kai
įsiveržė vokiečiai, mačiau, kaip žydų koloną varė pro
geležinkelio stotį į sušaudymo vietą…“
Proletarskas, Rostovo sritis, Rusija. 2011 metų spalio 4 diena
Ionas, gimęs 1933 metais
„Žydų kolona ėjo per kaimą. Ten buvo vyrų, moterų ir vaikų.
Kolonai praeinant kai kurie kaimo gyventojai žegnojosi.
Visi ėjo pėsčiomis, jokių vežimų nebuvo.“
Gūra, Moldavija. 2012 metų gegužės 27 diena
Lešekas, gimęs 1925 metais
„Su žydais dirbau oro uoste. Vieną vakarą jų paimti
atvažiavo sunkvežimis. Jie nuvežė žydus ne į turgaus
aikštę kaip įprasta, o į žydų kapines. Ten jau buvo iškastos
duobės.“
Komaruvas-Osada, Liublino vaivadija, Lenkija. 2012 metų rugpjūčio
9 diena
2 trikampis 2 dalis
Marija, gimusi 1932 metais
„Per kaimą ėjo grupė žydų. Tarp jų buvo nėščia moteris,
kuriai prasidėjo sąrėmiai. Ji atsigulė šalikelėje, ir viena
moldavė nuėjo jai padėti. Gimė kūdikis. Motina buvo tokia
išsekusi, kad negalėjo atsistoti.“
Hinkaucai, Moldavija. 2013 metų gegužės 10 diena
Afanasija, gimusi 1916 m.
„Jie pasakė, kad žydai perkeliami į kitą stovyklą. Bet staiga
vežimai pasuko į mišką. Keturi motociklininkai važiavo iš
paskos. Tie nelaimėliai suprato, kad jiems kažkas nutiks.
Jie pradėjo rėkti.“
Pogorila, Vinicos sritis, Ukraina. 2010 m. gruodžio 22 d.
Interviu su liudininku
Bulajestis, Moldavija. 2012 m. gegužės 25 d.
Interviu su Aleksandra, gimusia 1927 m.
Kurganinskas, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012 m. balandžio 21 d.
Kelias, kuriuo žydai buvo vedami į sušaudymo vietą.
Fintina Alba, Moldavija.
Žydų tremtiniai eina Podolės Kameneco gatvėmis į sušaudymo vietą už miesto.
Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
12
Lidija, gimusi 1927 metais
„Kolona judėjo lėtai, žydai ėjo iš namų ir prisijungdavo
prie jos. Kolona pamažu didėjo ir, kai priartėjo prie tilto,
jau buvo panaši į artėjantį lavos srautą. Ši žmonių masė
judėjo ne taip, kaip juda jauni žmonės, kupini sveikatos,
ne, jie slinko lėtai, vilkdami kojas. Jie nenorėjo mirti, jie
kabinosi į paskutines gyvenimo minutes.“
Pavoločas, Žytomyro sritis, Ukraina. 2013 metų birželio 3 diena
Sofija, gimusi 1913 metais
„Vaikai verkė, mes davėme jiems duonos riekę ir kelis
obuolius. Bet policija vertė juos judėti toliau. Tai buvo
siaubinga, motinos nešėsi kūdikius, kitus vaikus tempė
už rankų.“
Lisivcai, Ternopilio sritis, Ukraina. 2005 metų rugpjūčio 10 diena
Leonidas, gimęs 1930 metais
„Iš pradžių paskelbė, kad visi žydai bus perkelti į getą
Lenkijoje. Pirmieji žydai buvo išvežti patogiais autobusais,
siekiant išlaikyti deportacijos iliuziją. Kai autobusai
pasuko į mišką, jie paaiškino, kad tai bus stotelė prieš ilgą
kelionę… O tada nuvežė juos prie duobės.“
Radomyšlis, Žytomyro sritis, Ukraina. 2013 metų birželio 8 diena
Jozefas, gimęs 1930 metais, rodo žydų masinę kapavietę
Tyšovcėse, Liublino vaivadijoje, Lenkijoje. 2012 metų
rugpjūčio 16 diena
2 trikampis 3 dalis
13
Kryvyj Riho žydai vedami iš miesto į surinkimo vietą. Ukraina, 1941 metai
Žydai surinkimo vietoje. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Prieš masinę egzekuciją vokiečių kareivių surinktos žydės. Vokiškas užrašas kitoje nuotraukos pusėje: „Jos bus
nužudytos.“ Skvyra, Ukraina, 1941 metai
Žydai surinkimo vietoje. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydai surinkimo vietoje. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydai surinkimo vietoje. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Iš Žytomyro į kapines atvesti žydai, kur juos sušaudys vokiečių kareiviai. Ukraina, 1941 metai
Vokiečių varomi žydai eina Podolės Kameneco gatvėmis į sušaudymo vietą už miesto. Ukraina, 1941 metai
Žydai prieš egzekuciją Kauno VII-ajame forte. Lietuva, 1941 metai
Žydai, nešini daiktais, eina į nurodytą susirinkimo vietą. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
2 trikampis 4 dalis
14
„Žydai ėjo susikibę rankomis grupelėmis po šešis.“
Michailas, gimęs 1928 metais
„Žydai turėjo išsirengti nuogai.“
Uljana, gimusi 1925 metais
„Prie duobės krašto jie turėjo nusirengti.“
Kasciukovičai, Mogiliavo sritis, Baltarusija. 2013 metų birželio 14
diena
„Drabužiai buvo panaudoti kaip skudurai gestapo būstinei
plauti.“
Velikarita, Bresto sritis, Baltarusija. 2009 metų kovo 31 diena
Žydų, nužudytų Babij Jaro dauboje, daiktai. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
3 trikampis 1 dalis
3 NURENGIMAS
15
Ivanas, gimęs 1921 metais
„Buvau priverstas sekti paskui žydų koloną. Atėję į vietą
gavome kastuvus.“
Kryčavas, Mogiliavo sritis, Baltarusija. 2013 metų birželio 17 diena
Viktoras, gimęs 1931 metais
„Mačiau, kaip jie po vieną lipo iš vagonų. Vagonuose jiems
buvo liepta nusirengti; prie duobės juos varė po vieną.“
BronajaGora, Bresto sritis, Baltarusija. 2009 metų balandžio 8 diena
Viktoras, gimęs 1928 metais
„Mano tėvas buvo nuvarytas su savo kastuvu kasti
duobių.“
Grodzianka, Mogiliavo sritis, Baltarusija. 2013 metų liepos 21 diena
Marija, gimusi 1922 metais
„Duobę pamiškėje iškasė vietiniai. Tie, kurie kasė, matė
visą šaudymą.“
Lančynas, Ivano Frankivsko sritis, Ukraina. 2013 metų rugsėjo 8
diena
3 trikampis 2 dalis
Nikolajus, gimęs 1926 metais
„Žydai buvo suvaryti į selsovieto aikštę. Jiems liepė
nusirengti, tada juos nuvarė prie duobės.“
Moliacičiai, Mogiliavo sritis, Baltarusija. 2013 metų birželio 18 diena
Masinė žydų pabėgėlių kapavietė. Rostovo sritis, Rusija.
Kaimo keliukas, kuriuo į sušaudymo vietą buvo varomi
žydai. Petropavlovskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012
metų balandžio 1 diena
Liudytojas Michailas veda narius į žydų pabėgėlių
sušaudymo vietą. Ladožskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija.
2012 metų balandžio 21 diena
Žydų, nužudytų Babij Jaro dauboje, daiktai. Kijevas, Ukraina,
1941 metai
Archyvinė nuotrauka
16
3 trikampis 3 dalis
Josifas, gimęs 1927 metais
„Duobę iškasė mūsų gatvės gyventojai. Žinau, nes ir aš
kasiau. Tėvas liepė: „Eik ir kask. Man reikia lauką dirbti.“
Bibrka, Lvovo sritis, Ukraina. 2009 metų sausio 7 diena
Jevgenijus, gimęs 1926 metais
„Kolona sustojo už 50 metrų nuo duobės, žydams liepė
nusirengti. Aš su kitais sunkvežimių vairuotojais laukiau
ant kalno, kad paimtume žydų daiktus. Mes matėme, kaip
juos sušaudė.“
Inhulecis, Dniepropetrovsko sritis, Ukraina. 2010 metų birželio 2
diena
Nikolajus, gimęs 1927 metais
„Duobę kasti pradėjo karo belaisviai. Žydai darbą baigė.“
Krasnopilka, Čerkasų sritis, Ukraina. 2010 metų gruodžio 18 diena
Kazimiežas, gimęs 1927 metais, šaudymo vietoje.
Semnicai, Liublino vaivadija, Lenkija. 2012 metų rugpjūčio 18 diena
17
Žydų suvarymo vieta. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydai priversti išsikasti duobę. Storovas, Ukraina, 1941 metai
Žydai kasa sau duobę. Dubnas, Ukraina, 1941 metai
Žydų suvarymo vieta. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydų suvarymo vieta. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydų suvarymo vieta. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Žydų suvarymo vieta. Lubnai, Ukraina, 1941 metai
Mizočo žydės su vaikais nusirengia prieš sušaudymą. Ukraina, 1942 metai
Tluste, netoli Zališčykų, vokiečiai privertė vietinius žydus nusirengti prieš sušaudymą. Ukraina, 1941 metai
Žydų, kurie buvo nužudyti Babij Jaro dauboje, daiktai. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Žydų, kurie buvo nužudyti Babij Jaro dauboje, daiktai. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Žydų, kurie buvo nužudyti Babij Jaro dauboje, daiktai. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Maxas Epsteinas (kairėje), jo sesuo Mia Malka ir nežinoma moteris nusirengia prieš sušaudymą
Škėdė, netoli Liepojos. Latvija, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
3 trikampis 4 dalis
18
4 trikampis 1 dalis
„Du vokiečiai atvesdavo po du žydus ir nušaudavo juos į
kaklą.“
Pelagėja, gimusi 1930 metais
„Mačiau lavonus. Kai kurie žmonės buvo tik sužeisti.“
Michailas, gimęs 1934 metais
„Tuomet jie spardė lavonus, kad kristų į duobę.“
Jekaterinovka, Rostovo sritis, Rusija. 2011 metų lapkričio 14 diena
„Vaikai mosuodami rankomis baidė muses. Ten buvo ir
vaikų, ir suaugusiųjų, ištisos šeimos. Jie sušaudė visus.
Gyvų neliko.“
Ladožskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012 metų kovo 31 diena
Waffen-SS ir SD karininkai rengiasi žydų egzekucijai. Rusija, 1942 metai
Archyvinė nuotrauka
4 SUŠAUDYMAS
19
Natalija, gimusi 1926 metais
„Žydai buvo surikiuoti prie duobės krašto. Į juos šovė, ir
jie sukrito į duobę.“
Počepas, Briansko sritis, Rusija. 2010 metų spalio 25 diena
Feodosija, gimusi 1926 metais
„Šaudė vakare dauboje prie kaimo. Nuo tų laikų kaimo
gyventojai šią vietą praminė Žydų dauba. Juos sušaudė
iš kulkosvaidžių.“
Kolosivka, Mykolajivo sritis, Ukraina. 2011 metų lapkričio 8 diena
Adolfas, gimęs 1927 metais
„Jie liepė visiems žydams sustoti ant šlaito. Ten buvo ir keli
maži vaikai. Jie atsiklaupė ir žiūrėjo į vokiečius. Vokiečiai
paleido kulkosvaidžių salvę. Visi sukniubo ant žemės. Jis
priėjo. Ir pribaigė iš pistoleto tuos, kurie dar judėjo.“
Semnicai, Liublino vaivadija, Lenkija. 2012 metų rugpjūčio 18 diena
4 trikampis 2 dalis
Einsatzkommando šaudytojų būrys sušaudo griovyje stovinčių vyrų grupę. SSRS,
1941–1942 metai
Archyvinė nuotrauka
Michailas, gimęs 1934 metais
„Kai atėjau, žydai buvo jau sušaudyti. Jų kūnai gulėjo ne
duobėje, o dauboje. Jie buvo nuogi ir kraujuoti, kai kurie
dar judėjo.“
Ladožskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012 metų kovo 31 diena
Olga, gimusi 1933 metais
„Žydai buvo sušaudyti nuogi grupėmis po 10 žmonių.“
Kašyrų Kaminis, Voluinės sritis, Ukraina. 2013 metų liepos 26 diena
1931 metais gimusio Stanislavo pasakojimas. Grimailivas,
Ternopilio sritis, Ukraina
Feodosija sušaudymo vietoje. Kolosivka, Mykolajivo sritis,
Ukraina. 2011 metų lapkričio 8 diena
Masinė kapavietė, kur buvo nužudyta maždaug 3
tūkstančiai aukų. Naumovičiai, Gardino sritis, Baltarusija
2 0
Arkadijus, gimęs 1929 metais
„Mačiau, kaip sunkvežimiais atvežė žydes. Jie išlaipino
jas grupėmis po 20–30, nuvedė prie duobės, ten jos
turėjo nusirengti ir sulipti į duobę. Žydės sulipo į duobę
ir atsigulė ant jau sušaudytų negyvų žmonių. Jos atsigulė
veidais į lavonus, ir vokietis, stovėjęs arčiausiai duobės
krašto, sušaudė jas iš kulkosvaidžio. Paskui iš pistoleto
jis pribaigė tas, kurios buvo tik sužeistos, bet dar ne
mirusios.“
Lokačiai, Voluinės sritis, Ukraina. 2012 metų gegužės 4 diena
Stepanas, gimęs 1930 metais
„Tai vyko žydų kapinėse. Žydai buvo atvesdinti grupėmis
po 50, kiekvieną grupę iš abiejų pusių saugojo po šešis
vietos policininkus. Grupė sustodavo už 7–10 metrų nuo
duobės, tuomet žydai grupėmis po penkis turėjo nusirengti
ir sumesti drabužius į duobę. Paskui jie sustodavo veidu į
duobę. Suaugusieji turėjo atsiklaupti, vaikai galėjo stovėti.
Penki šaudytojai stovėjo už žydų ir šaudė jiems į kaklą.“
Dubrovycia, Rivnės sritis, Ukraina. 2013 metų rugpjūčio 7 diena
Valentina, gimusi 1927 metais
„Žydų koloną atvedė prie šulinio rusiškoje žydų
gyvenvietės dalyje. Ten juos statė prie šulinio po du ir
šaudė. Du maždaug mano amžiaus žydų berniukai tuos,
kurie neįkrisdavo, į šulinį įstumdavo. Berniukams pažadėjo,
kad juos paliks gyvus, bet galiausiai juos taip pat pastatė
prie šulinio ir nušovė.“
Serebrianka, Krymo autonominė respublika, Ukraina. 2013 metų
gegužės 18 diena
Masinė kapavietė, kur buvo sušaudyta maždaug 200 žydų.
Ladožskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012 metų kovo
31 diena
4 trikampis 3 dalis
21
Vokiečių policininkas veda prie masinės kapavietės sušaudyti žydų šeimą. SSRS, 1941–1943 metai
Vokiečių policijos dalinys šaudo žydus. SSRS, 1941–1943 metai
Einsatzkommando padalinys sušaudo grupę griovyje stovinčių vyrų. SSRS, 1941–1942 metai
Vokiečių policininkas nušauna žydę, sėdinčią ant masinės kapavietės krašto. SSRS, 1941–1943 metai
Vokiečių policininkai rengiasi nušauti žydų šeimą, sėdinčią ant masinės kapavietės krašto. SSRS, 1941–1943 metai
Vokiečių policininkai nušauna žydę ir vaiką, sėdinčius ant masinės kapavietės krašto. SSRS, 1941–1943 metai
Vokiečių policininkas šaudo žydus. SSRS, 1941–1943 metai
Vokiečių policininkai rengiasi nužudyti nuogus žydų vyrus ir berniukus, surikiuotus ant masinės kapavietės krašto. Rytų
Europa, 1939–1943 metai
Masinė kapavietė su kelių tūkstančių žydų palaikais. Proskurivas, Ukraina, 1941–1942 metai
Einsatzkommando šaudo žydus lauke Dubesaryje. Moldavija, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
4 trikampis 4 dalis
2 2
5 trikampis 1 dalis
„Šaudytojai ėjo į žydų namus ir rinko jų daiktus.“
Elizabeta, gimusi 1918 metais
„Šaudytojų vaikai į mokyklą atėjo apsivilkę žydų
drabužiais.“
Aniceta, gimusi 1931 metais
„Jie bandė priversti mus paimti žydų drabužius.“
Zabričenė, Jedineco rajonas, Moldavija. 2013 metų gegužės 13
diena
„Jūs neįsivaizduojate, kokia buvo mūsų vaikystė,
gyvenome labai vargingai. Batai mums buvo prabanga.
Mano klasės draugai dėvėjo žydų drabužius.“
Pabaliai, Šiaulių apskritis, Lietuva. 2013 metų lapkričio 25 diena
Valentina, gimusi 1930 metais
„Žydai stabtelėjo prie duobės, nusirengė ir sumetė į krūvą
drabužius. Krūva buvo labai didelė. Kitą rytą žydų daiktų
atvažiavo sunkvežimiai.“
Mstislavlis, Mogiliavo sritis, Baltarusija. 2012 metų gegužės 1 diena
Nenustatyto dalinio vokiečiai rausiasi žydų, nužudytų Babij Jaro dauboje,
daiktuose. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
5 PLĖŠIMAS
2 3
Nežinomi vyrai rausiasi lauke, kuriame primėtyta tūkstančių Vinycioje nužudytų
žydų drabužių. Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
Ionas, gimęs 1923 metais
„Po žudynių žydų parduotuves, žemes, baldus ir
vynuogynus seniūnas pardavinėjo iš varžytinių.“
Oleneštis, Štefan Vodės rajonas, Moldavija. 2013 metų rugpjūčio
20 diena
Henrichas, gimęs 1931 metais
„Vokiečiai konfiskavo žydų daiktus.“
Boryslavas, Lvovo sritis, Ukraina. 2013 metų rugpjūčio 31 diena
Ionas, gimęs 1930 metais
„Iš karto po žudynių žydų namai ir parduotuvės buvo
išplėšti. Ėmė viską: mėsą, malkas, mieles…“
Fantana Alba, Jedineco rajonas, Moldavija. 2012 metų lapkričio 5
diena
Emilija, gimusi 1930 metais
„Visas žydų turtas buvo suneštas į daržinę. Viską
prižiūrėjo mano tėvo klasiokas. Jo sūnus dėvėjo vieno
žyduko drabužius, tad praminėme jį Leibuku – toks buvo
to žyduko vardas.“
Šeduva, Šiaulių apskritis, Lietuva. 2013 metų lapkričio 29 diena
Riasnos žydų sušaudymo vieta Mogiliavo srityje,
Baltarusijoje. 2012 metų balandžio 24 diena
Kaimo keliukas, kuriuo žydai buvo varomi į sušaudymo
vietą. Petropavlovskaja, Krasnodaro kraštas, Rusija. 2012
metų balandžio 1 diena
Rabino namas. Tytuvėnai, Šiaulių apskritis, Lietuva. 2013
metų lapkričio 23 diena
5 trikampis 2 dalis
24
Vasilis, gimęs 1921 metais
„Kaip tai galėjo nutikti, kad buvo žudoma tik dėl kelnių ar
švarko? Žudikai iš mūsų kaimo ėjo šaudyti tik dėl to, kad
gautų žydų drabužių. Nuo tos dienos aš niekuo nebetikiu.“
Skajieniai, Jedineco rajonas, Moldavija. 2013 metų gegužės 12
diena
Ivanas, gimęs 1927 metais
„Tas tris dienas, kol žydai buvo laikomi gete, buvo galima
su jais mainytis. Už duoną, lašinius ir cigaretes galėjai gauti
laikrodį. Sargybiniai nieko nesakė. Daug žmonių mainėsi,
beveik pusė kaimo. Tą dieną, kai žydus varė sušaudyti,
žmonės vežimais iš geto vežė baldus, duris, drabužius.
Plėšti žydų turto atvažiavo net iš aplinkinių kaimų.“
Ozerianai, Voluinės sritis, Ukraina. 2012 metų gegužės 1 diena
Volodymyras, gimęs 1927 metais
„Kartą per savaitę atvažiuodavo sunkvežimis su drabužiais
ir iškraudavo juos ligoninės kieme. Vietiniai vokiečiai
rausėsi juose ir atsirinkę krovėsi į vežimus. Priėjęs
pamačiau, kad drabužiai kruvini… Žinojome, kad jie
priklausė nužudytiems žydams…“
Voluinės Volodarskas, Žytomyro sritis, Ukraina. 2013 metų birželio
9 diena
Žydų nurengimo vieta Ševčenkoje. Ševčenka, Mykolajivo
sritis, Ukraina. 2011 metų lapkričio 11 diena
5 trikampis 3 dalis
2 5
Vokiečių policininkai tikrina Babij Jaro dauboje nužudytų žydų daiktus. Kijevas, Ukraina, 1941 metai
Archyvinė nuotrauka
5 trikampis 4 dalis

 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=263946&FID=770792