Trečiadienį, 16:30-18:30, rengiamės Vilniaus Gaono metams

Mieli Lietuvos draugai Vilniuje, Siunčiu jums kvietimą su naujienomis.
Prašome kviesti ir savo pažįstamus. Andrius

“Lietuvos draugų” tikslas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų įstorijos
metais, 2020 metais: Baigti skaudinti Lietuvos žydus.

Kviečiu į susitikimą trečiadienį, 16:30-18:30, lapkričio mėn. 27 d.,
“Freunde” restorane, Pylimo g. 22 D, šalia Trakų gatvės. Ten rinksimės
kas trečiadienį. Darysime susitikimo įrašą. Pridedu lapelį.

Aptarsime Lietuvos seimo patvirtintos Vilniaus Gaono metų programos
veiklas, jų rengėjus, kaip su jais susisiekti:
http://www.vieningalietuva.com/LT/Reng%c4%97jai

Laukiame pasisakymų, kokia veikla jums asmeniškai svarbiausia. Ką
norėtumėte nuveikti?

Šiuo metu opiausia užmegzti ryšį su Kultūros ministerijos Politikos
edukacijos grupės vadove Vida Graužiene dėl kuriamo logotipo:
http://www.vieningalietuva.com/LT/Kult%c5%abrosMinisterija
ir su Lietuvos banko Monetų kūrimo komisijos pirmininku Deiviu
Stankevičiumi dėl kuriamos monetos:
http://www.vieningalietuva.com/LT/LietuvosBankas
Pridedu dvi apklausas dėl logotipo ir monetos.  Kviečiu jas platinti ir
rinkti atsakymus iš lietuvių bei litvakų, ir ypač iš menininkų bei
dizainerių.  Apklausas patobulinsime ir sukursime internetinę versiją.
Atsakymus pabandysime aptarti su Lietuvos banku ir Kultūros ministerija.
Ketinu rašyti straipsnį “7 meno dienose”.  Aptarsime, kokius
įvairiausius straipsnius galėtumėme rašyti, kaip įvairiai bandyti
pasisakyti spaudoje.

Vilniaus Gaono metų veikla vyks kiekvienoje savivaldybėje.  Tad
bandysime kiekvienoje savivaldybėje rasti šviesuolių taikdarių. Gruodžio
mėnesį rengsime susitikimus Utenoje (ir Užpaliuose) ir Šiauliuose.  Kur
kitur?  Mums reikia pagalbos daryti sąrašą šaunuolių, kurių kūrybine ir
kitokia veikla galėtų remtis savivaldybių renginių rengėjai.
http://www.vieningalietuva.com/LT/%c5%a0aunuoliai
Ieškom su kuo galėtumėme vystyti pokalbius, renkame pavyzdžius:
http://www.vieningalietuva.com/LT/Pokalbiai  (žiūrėti puslapio gale)

Reikia pagalbos rinkti pavyzdžius skelbiamos netiesos (ir netgi
sąmoningo melo):
http://www.vieningalietuva.com/LT/Melas

Arkady Kurliandchik sukūrė Lietuvos draugų Facebook kanalą:
https://www.facebook.com/Lietuvos-draugai-105228130949527/
Jam reikės pagalbos šitą veiklą išjudinti.

Galėtumėme pradėti veiklą anglų kalba.  Išeivijoje yra litvakų kurie
įsijungtų į mūsų veiklą. Mums reikia organizatorių ir vertėjų.

Praeitos savaitės susitikimo garso įrašas paskelbtas:
http://www.vieningalietuva.com/LT/Susitikimai
Ten rasite ir žinių, kas dalyvavo, ką veikėme.