Žydas V. Joachimas buvo sumuštas – Policija kaltų nerado

Joachimas buvo kartas Dievas padėjo diržas nutrūko – liko gyvas.Visi teismai žydu nepatikėjo kaltų nerasta.Žydas Joachimas 3 kart buvo uždarytas Utenos psichiatrinėje, bet įvertinus jo gabumus paiškėjo, kad jie viršina paprasto žmogaus gabumus.Kompenacijos už tai negavo

Jokimą teisė už teismų ir policijos ižeidimą.Dabar iš žydo Joachimo konfiskavo 100 000 eurų.