2019-10-31 VieningaLietuva.com

Mes, Lietuvos draugai

Lietuvos vaikai, Lietuvos šalininkai

puoselėjame lietuvių ir litvakų draugystę

taisome santykius Lietuvoje ir išeivijoje, atjaučiame nuskriaustuosius,
ištiriame nusikaltimus, mokomės iš istorijos, iškeliame pavyzdingai
pasielgiusius, rauname užgaulų melą, plėtojame prasmingus padavimus,
skatiname tautiškumą, kviečiame į pokalbį, pagyviname žiniasklaidą,
palaikome pilietinę visuomenę, užtariame Lietuvos disidentus, gerbiame
Lietuvos Respublikos konstituciją, atsakome už ją paskelbiusią lietuvių
tautą ir jos valios reiškėjus, stipriname Lietuvos valstybę, kovojame su
žmogaus teisių pažeidėjais, palaikome vienytojus, atskleidžiame
skaldytojus, padedame Rusijai išsilaisvinti iš mus visus žeidžiančios
Vladimiro Putino diktatūros, veikiame prieš smurtą ir karą, kaupiame
išmintį, skleidžiame meilę, rūpinamės žmonijos ateitimi.

————————————————————————

*Kviečiame visus prisjungti.* Šioje saviveikloje draugiškai ir
geranoriškai palaikome vienas kitą ir visus. Esame: Andrius Kulikauskas.

————————————————————————

2020 Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai    2020

Švęsdami Vilniaus Gaono (1720-1797) gimimo metų jubiliejų įsakmiai
reikalaujame atsisakyti visų sumanymų bet kokiai veiklai pritaikyti
sovietų Sporto rūmus ir jais toliau nebeniekinti seniausių Vilniaus žydų
kapinų, kuriose buvo palaidotas Vilniaus Gaonas, šimtai jo giminių ir
tūkstančiai jų tautiečių. Atjausdami nepalyginamai nukentėjusius
Lietuvos žydus, Lietuvos sąžinės vardu reikalaujame Lietuvos valstybę
patenkinti visą eilę reikalavimų
<http://www.vieningalietuva.com/LT/Reikalavimai>.

Visaip įsijungiame į Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų Vilniaus Gaono
ir Lietuvos žydų istorijos metų, 2020 metų, minėjimą. Mielai dalyvaujame
Užsienio reikalų ministerijos nurodyta žyme: #VieningaLietuva