Vyriausybė nevykdys Vilniaus sporto rūmų projekto !!!

Šiandien Vyriausybė svarstė 2021  m. biudžeto projektą, kurį patobulintą
teiks Seimui priimti.

Pridedame ištrauką iš Aiškinamojo rašto:

„Patobulintame Valstybės investicijų 2021–2023 metų programos projekte
2021 metų valstybės kapitalo investicijoms (toliau – investicijos)
asignavimai padidinti 0,4 mln. eurų. 2021 metams investicijoms numatoma
skirti 1 415,1 mln. eurų, iš jų 969,7 mln. eurų Europos Sąjungos
finansinės paramos lėšų. Investicijos 2021 metams iš valstybės biudžeto,
neįskaitant Europos Sąjungos paramos lėšų, padidintos 7,3 mln. eurų, o
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, atsižvelgus į projektų
įgyvendinimo eigą, sumažintos 6,9 mln. eurų. Investicijos, neįskaitant
Europos Sąjungos finansinės paramos, padidintos taip: 2,5 mln. eurų
Teisingumo ministerijai (registrų ir informacinėms sistemoms
modernizuoti ir laisvės atėmimo vietų pastatams rekonstruoti), 2 mln.
eurų Krašto apsaugos ministerijai

(transporto priemonėms įsigyti), 2
mln. eurų Vidaus reikalų ministerijai (gaisrinių kopėčioms įsigyti ir
sienos stebėjimo sistemoms diegti), 1,3 mln. eurų kitoms ministerijoms
(iš jų 0,4 mln. eurų Susisiekimo ministerijai, 0,3 mln. eurų Žemės ūkio
ministerijai, 0,3 mln. eurų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, 0,2
mln. eurų Aplinkos ministerijai, 0,1 mln. eurų Kultūros ministerijai),
*lėšos sumažintos 0,5 mln. eurų Finansų ministerijai (Vilniaus koncertų
ir sporto rūmų pastatų kompleksui rekonstruoti). 2022 metų investicijoms
asignavimai sumažinti 0,6 mln. eurų, o 2023 metams – 0,3 mln. eurų.“*Kaip matote, Vyriausybė, atsižvelgusi į gautus pasiūlymus,  priėmė
sprendimą nevykdyti projekto.