Žudynių vieta Antakalnio antrame kaime

Čia žydus korė – išpradžių užrišamos akys , vedama, smūgis į pasmakrę, kad apsvaigtų, korimas, felčeris patikrina pulsą jei dar išlikę gyvi pribaigiami durtuvu. Nužudė 90 žydų, kurių nespėjo pakarti sušaudė.

Nėra jokio paminklo !