Žydai – mūsų draugai

Žydai yra mūsų visuomenės dalis, mūsų šalies žydų istorija yra ir visos Lietuvos istorijos dalis, žydai ne kokie pašalaičiai, jie – mūsų žydai.

Žydai dalyvavo kuriant Lietuvos valstybę, buvo savanoriai kovose už nepriklausomybę, dėjo daug pastangų siekiant Lietuvos tarptautinio pripažinimo, stiprino Lietuvos ūkį, garsino mokslą ir kultūrą. Deja, Holokaustas ir bolševikinė okupacija padarė didžiulę žalą lietuvių žydų santykiams, kai kurios problemos kraujuoja iki šių dienų. Portalo tikslas – parodyti, kad žydai yra musu visuomenes dalis, kad jų kultūra, jų gyvenimai, jų paveldas yra Lietuvos paveldas ir istorija. Turime suprasti, kad žydai yra Lietuvos valstybės praeitis , dabartis ir ateitis, jų nuopelnai, galimybės, kūrybinis potencialas milžiniškas. Ir reikia tą panaudoti Lietuvai stiprinti.

 

“Gerinti santykius su žydais būtina” -2018-04-23 susitikime su kauniečiais pareiškė signataras Z.Vaišvila neseniai grižęs iš JAV.

“Žydai mūsų draugai” – tokia  ir daugumos lietuvių nuomonė.

Čia pateikimi dar nežinomi faktai ir faktai, kuriais sunku patikėti, faktai kurių kitur nerasi.