Žydų paveldas

Žydų paveldas – apleista ir mažai tyrinėta sritis. Ar daug Lietuvoje yra žinoma, pavyzdžiui apie žydu teatrą tarpukario Lietuvoje? Iš kur žinoti jeigu  Inos Pukelytės darbas „Žydų teatras tarpukario Lietuvoje“ pirmą kart pristatytas Kaune š.m. balandžio 4 dieną. Teatrologė Š.Trunkūnaitė taip įvertina šią knygą: “studija užpildo didžiulę spragą tarpukario Lietuvos teatro istorijoje, joje nutylėtas arba tik labai epizodiškai paliestas žydų teatro fenomenas. Žvelgiant plačiau, darbas pakoreguoja įsitvirtinusią tarpukario Lietuvos teatro sampratą. Pasak istoriko L.Venclausko monografija yra ne tik novatoriška, bet sykiu tai yra ir globalus tyrimas, Lietuvą pozicionuojantis kaip tarptautinę procesų dalyvę, kai kuriais atvejais (dėl žydų teatro) kaip lyderę teatrinės kalbos, aktorių saviraiškos išieškojimuose.  Knygos tema unikali ir netyrinėta nei teatro, nei kultūros istorikų. O kiek dar yra tokių netyrinėtų temų, svarbių ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu?

Parašykite komentarą